Přejít na předmět:
M
F
CH
Bi
IVT
Z
D
ČJ
AJ
NJ
FJ
RJ
ZSV
ZEA
HV
VV
TV
zavřít

Gymnázium Františka Živného v Bohumíně | články | Rozvíjej se, žij, studuj u nás | ekoweb

ekoweb

 • úvodní strana
 • aktuálně
 • články
 • soutěže
 • dokumenty a certifikáty
 • náš ekotým
 • fotogalerie
 • fórum
 • odkazy
 • biodny

 • Aktuálně

  Zapojte se, udělejte doma průzkum, zajeďte si do Prahy!

    Máte doma muzejní kousek? Máte doma starý domácí spotřebič a rádi byste ho věnova...

  Projekt krokus

  Už nám kvetou kroukusy před školou!

  Sběr elektroodpadu a použitých monočlánků

  Jistě jste před vánocemi uklízeli nebo se po vánocích ve vašich domácnostech objevila...

  Články

  Predace ptáků kočkami

    "V poslední době se rozvinula na sociálních sítích čilá debata o vlivu koček, kter...

  Je lepší pro přírodu používat žiletky nebo elektrické strojky

    Všichni produkujeme určité množství odpadu. Jsou osoby, které nad tím, jaký dopad ...

  Rok 2018 přinese změny

    V roce 2018 se změní pravidla pro prodejce kotlů, která souvisejí s ochranou ovzdu...

  Soutěže

  Máte doma muzejní kousek?

    Máte doma starý domácí spotřebič a rádi byste ho věnovali muzeu? Vyfoťte spotřebič...

  LIDICE 2018

    POZVÁNÍ DĚTÍ K ÚČASTI NA 46. ROČNÍKU MDVV LIDICE 2018 Ke stažení Pozvání dětí k ...

  FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ PRO KAŽDÉHO

    FOTOSTART je celoroční fotosoutěž, která je otevřená pro každého příležitostného f...

  Anketa

  Jak pomoci přírodě o prázdninách

   

  Pomozte v létě

  Pomozte přírodě v létě

  Dobrovolnictví není pro ochranu životního prostředí jen užitečné, je naprosto nutné. Ropáci mají mnohem víc sil, peněz, prostředků. To, že někdo dělá něco zadarmo, jen pro věc samotnou, dodává navíc morální sílu. Takže díky vám, dobrovolníci!"
  Petr Vacek, herec a moderátor

  Zvíře v nouzi

  Už jste někdy narazili v přírodě nebo ve městě na zraněné nebo handicapované volně žijící zvíře? O vyšetření a navrácení do volné přírody se stará Národní sít záchranných stanicRočně projde stanicemi asi 10 000 zvířat. Nejčastěji jsou přijímána zvířata poraněná při srážce s vozidlem, popálená elektrickým proudem, poraněná nárazem na skleněnou plochu nebo opuštěná mláďata. Asi 55 % z nich se každoročně podaří vrátit zpět do přírody. Pomoc dobrovolníků je potřebná pro fungování záchranných stanic. Dobrovolníci pomáhají buď přímo ve stanicích,  nebo při záchranných přenosech živočichů. Vyzkouší si například přípravu krmení pro zvířata, natírání a opravy voliér nebo přípravu ekologických programů pro veřejnost. Více nawww.zvirevnouzi.cz.

  Na univerzitě jsem se naučila latinské názvy zvířat. Nikdo mi ale neukázal, jak krmit holoubě, které odmítá přijímat potravu. Obrázek nemá nikdy hlad, nic ho nebolí. Práce v záchranné stanici je úplně něco jiného."
  Gabriela Urbánková, studentka

  Léto na loukách

  Tradiční letní aktivitou je kosení ochranářsky cenných luk.  Péči o tyto louky se věnují organizace jako je Sdružení krajina či Kosenka, ale i spousta malých regionálních seskupení. Pořádají na loukách pracovní víkendy či týdny, kam můžete přijet pomoci. Kosení je i náplň letních pracovně zážitkových táborů Hnutí Brontosaurus. Přes léto pořádá na 40 táborů s různou dobrovolnickou prací pro přírodu. Více nawww.brontosaurus.cz.

  Kameňáková brigáda

  Několik desítek brigádníků pomáhá vždy na přelomu června a července s péčí o unikátní koniklecovou rezervaci Kamenný vrch v Brně. Dobrovolníci z řad veřejnosti zde kosí a hrabou trávu, vyřezávají nevhodné keře a odstraňují odpadky po jiných návštěvnících. Tuto akci každoročně organizuje Rezekvítek (www.rezekvitek.cz). Nemáte i vy ve svém okolí vzácnou louku, o kterou by bylo potřeba se postarat? 

  „Dobrovolníci, kteří vyrážejí na zkušenou, mají často podobně jako v pohádkách jednu kapsu prázdnou a druhou vysypanou. Možná všechny překvapí, až se vrátí ze svých cest: možná s půlkou království a zlatovláskou k tomu."
  Jan Krajhanzl, ekopsycholog

  Tým Bořena

  Členům týmu Bořena se mezi lety 1985 a 1994 povedl unikátní počin - přemístili ohrožené druhy rostlin z území, která měla být zasypána hlušinou ze severočeských dolů, na nové lokality v Českém středohoří. Z devíti přestěhovaných druhů se ujalo a dodnes se na lokalitách vyskytuje osm druhů. Mezi nimi například len žlutý, hvězdnice chlumní či ladoňka dvoulistá. V září 2010 byla naše péče odměněna nálezem další velmi vzácné rostliny, kvetoucího hořečku brvitého. Tým Bořena převzal nad lokalitami patronát prostřednictvím pozemkového spolku. Každoročně zde po odkvětu rostlin pořádá víkendový tábor, do kterého se obvykle zapojí tři desítky dobrovolníků. Práce spočívá v kosení a případném odstraňování náletových dřevin. Bez péče by řada lokalit nemohla plnit úlohu přirozeného stanoviště daných rostlin. Více na arnika.org/borena.

  K týmu Bořena jsem se dostal před několika lety, od té doby organizuji víkendové tábory. Jejich cílem je setkávání zajímavých lidí, poznávání Českého středohoří a pomoc zdejší krajině pro zachování jejího jedinečného charakteru. Právě kombinace tohoto je na Bořeně zajímavá.
  František Kraus

  Týdny pro les

  jsou týdenní pracovně-vzdělávací akce Hnutí Duha, na nichž dobrovolníci pomáhají obnovit lesní porosty v Beskydech, Moravském krasu a na Šumavě. Dobrovolně na čerstvém vzduchu stavíte oplocenky na ochranu stromků proti okusu zvěří či vysazujete zelené plochy pro úkryt zvířat v krajině. Dobrovolníci takto odpracovali už 40 000 hodin na více než 100 akcích. Více na www.hnutiduha.cz.

  Celosvětové příležitosti na ekofarmách

  Pokud byl váš sen podívat se do Kanady a zjistit, jak se pěstují bylinky, pak vyjeďte prostřednictvím sítě WWOOF. Je to celosvětová výměnná síť, kde za pomoc ekologickým farmářům dobrovolník dostane ubytování a stravu zdarma, tudíž je pobyt nízkonákladový. Pokud chcete získat zkušenosti s českým ekologickým hospodařením nebo si jen aktivně odpočinout, můžete si vybrat práci i u našich farmářů.
  Nejčastěji se dobrovolníci zapojují do prací jako sklízení sena, stavění ohrad, pletí, starost o zvířata, sklizeň a další. Dobrovolníkem se může stát kdokoli po registraci na www.wwoof.cz.

   

   

   

  Zdroj: www.dobrovolnik.cz


  [zpět]

  školní rok:   datum: 24.06.16   zhlédnuto: 378x   autor: Pastuchová J.