Přejít na předmět:
M
F
CH
Bi
IVT
Z
D
ČJ
AJ
NJ
FJ
RJ
ZSV
ZEA
HV
VV
TV
zavřít

Gymnázium Františka Živného v Bohumíně | náš ekotým | Rozvíjej se, žij, studuj u nás | ekoweb

ekoweb

 • úvodní strana
 • aktuálně
 • články
 • soutěže
 • dokumenty a certifikáty
 • náš ekotým
 • fotogalerie
 • fórum
 • odkazy
 • biodny

 • Aktuálně

  Zapojte se, udělejte doma průzkum, zajeďte si do Prahy!

    Máte doma muzejní kousek? Máte doma starý domácí spotřebič a rádi byste ho věnova...

  Projekt krokus

  Už nám kvetou kroukusy před školou!

  Sběr elektroodpadu a použitých monočlánků

  Jistě jste před vánocemi uklízeli nebo se po vánocích ve vašich domácnostech objevila...

  Články

  Predace ptáků kočkami

    "V poslední době se rozvinula na sociálních sítích čilá debata o vlivu koček, kter...

  Je lepší pro přírodu používat žiletky nebo elektrické strojky

    Všichni produkujeme určité množství odpadu. Jsou osoby, které nad tím, jaký dopad ...

  Rok 2018 přinese změny

    V roce 2018 se změní pravidla pro prodejce kotlů, která souvisejí s ochranou ovzdu...

  Soutěže

  Máte doma muzejní kousek?

    Máte doma starý domácí spotřebič a rádi byste ho věnovali muzeu? Vyfoťte spotřebič...

  LIDICE 2018

    POZVÁNÍ DĚTÍ K ÚČASTI NA 46. ROČNÍKU MDVV LIDICE 2018 Ke stažení Pozvání dětí k ...

  FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ PRO KAŽDÉHO

    FOTOSTART je celoroční fotosoutěž, která je otevřená pro každého příležitostného f...

  Anketa

  Děkujeme, že jsi hlasoval/a.
  Podívej se na výsledky:

  Kde budete trávit prázdniny?

  1. Doma a nejbližším okolí. (203)

  2. V cizině - u moře, na horách. (137)

  3. V naší krásné zemi - hory, luhy a háje. (138)

  4. V hlavním městě. (141)

  5. V metropolích světa. (232)

  6. Na brigádě v ČR. (122)

  7. Na zahraniční brigádě. (132)

  8. ....jinde. (115)


   

  OD MAKRA K MIKRU

  ROČNÍ PLÁN  EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

  jako součást plánu práce a aktuálního ŠVP školy

  Hlavní cíle ročního plánu EVVO ve školním roce 2017/2018 a plán předpokládaných významných environmentálních aktivit

  HLAVNÍ CÍLE

  TERMÍN

  Hledání alternativního financování EVVO

  Průběžně

  Zvyšování ekologického povědomí žáků a vyučujících

  Průběžně

  Vylepšování zázemí pro výuku přírodovědných předmětů

  Průběžně

  Realizace projektu OD MAKRA K MIKRU

  Průběžně

  Aktivity pro kolektivy tříd:

  Prima

  Adaptační kurz

  Krmíme zpěvné ptactvo

  Recyklohraní

  Projekt Hmyzí tabule

  SAPERE

  Výuka v ZOO

  Vánoční kapr

  Exkurze URSUS

  Září 2017

  Zimní měsíce celoročně

  Jaro- léto 2018

  Celoročně

  Listopad 2017

  Prosinec 2017

  Červen 2018

  Nd

   

   

  sekunda

  Krmíme zpěvné ptactvo

  Recyklohraní

  Projekt Hmyzí tabule

  SAPERE

  Zimní měsíce celoročně

  Jaro- léto 2018

  Celoročně

  Ps

   

  Tercie

  Krmíme zpěvné ptactvo

  Recyklohraní

  Projekt Hmyzí tabule

  SAPERE

  Výuka v ZOO

  Zimní měsíce celoročně

  Jaro- léto 2018

  Celoročně

  Jaro 2018

  Ps

  Kvarta

  Krmíme zpěvné ptactvo

  Recyklohraní

  Projekt Hmyzí tabule

  Putování s dinosaury

  SAPERE

  Exkurze Landek Park

  Zimní měsíce celoročně

  Jaro- léto 2018

  Únor 2018

  Celoročně

  Červen 2018

  Kt

   

   

  Kvinta

  SAPERE

  Den zdraví

  Arboretum

  Jarní květena - výstava

  Celoročně

  Únor 2018

  Květen 2018

  Duben 2018

  Nd

  Nd, Kt

  Nd, Kt

  Nd

  1. A

  SAPERE

  Den zdraví

  Arboretum

  Jarní květena - výstava

  Aktualizace a obnova popisových tabulek v badatelně

  Celoročně

  Únor 2018

  Květen 2018

  Duben 2018

  Březen 2018

  Nd

  Nd, Kt

  Nd, Kt

  Nd

  Nd

  Sexta

  SAPERE

  Výuka v ZOO - „CITES - pochybné suvenýry"

  Celoročně

  Červen 2018

  Ps

  2. A

  SAPERE

  Výuka v ZOO - „CITES - pochybné suvenýry"

  Celoročně

  Červen 2018

  Nd

  Septima

  SAPERE

  Krevní centrum FNO

  Exkurze na patolog. oddělení a Muzea ošetřovatelství při Slezské nemocnici v Opavě

  Celoročně

  Prosinec 2017

  Květen 2018

  Ps

   

  3.A

  SAPERE

  Krevní centrum FNO

  Exkurze na patolog. oddělení a Muzea ošetřovatelství při Slezské nemocnici v Opavě

  Celoročně

  Prosinec 2017

  Květen 2018

  Nd

  Oktáva

  SAPERE

  Celoročně

  Nd

  4.A

  SAPERE

  Celoročně

  Kt

  Aktivity pro vybrané jednotlivce a skupiny dětí a studentů:

  Seminář Bi 3. a Bi4

  Týden vědy a techniky AV ČR - přednášky a výstavy

  Exkurze v ZOO Ostrava - výuka k zoologickým tématům - viz nabídka ZOO

  Výstavy v regionu (Ostravské muzeum, Muzeum Těšínska apod.)

  Příprava Ekologické konference a Dne Země

  Terénní pozorování - Pozorování v nové badatelně

  Vánoční kapr - soutěž pro žáky primy

  Exkurze - Záchranná stanice Bartošovice na Moravě

  Soutěže KEV Praha - Výtvarná a literární

  Workshop (s mezinárodní účastí) - MIKROSVĚT

  Jak se dívat na DNA - workshop OU

  Revitalizace zařízení badatelny

  Badatelský kroužek a jednotlivci

  Účast v soutěžích - BiO, SOČ, KEV, ZOO Ostrava apod.

  Práce v badatelně - kontrola oživení hotelů pro hmyz - pořízení fotodokumentace

  Kontrola oživení dlaždice Wildlife

  Celoškolní aktivity s účastí jednotlivců i celých kolektivů:

  Ekologická konference KEV MSK v Ostravě - účast

  Ps, Nd, Kt

  Školní mezinárodní ekologická konference - MIKROSVĚT

  • Zadání témat - prosinec - březen
  • Třídní projekty - průběžně
  • Kolektivní projekty - referáty jednotlivců
  • Workshop (s mezinárodní účastí) - MIKROSVĚT

  Ps, Nd, Kt

   

  Ps, Nd, Kt

  Den Země - Netradiční výtvarné techniky  - téma MIKROSVĚT

  Kt,Ps,Nd,

  Oblast ekologizace provozu školy:

  Odvoz elektroodpadu přes projekt Recyklohraní

  Průběžně

  Propagace recyklace plastů

  Celoročně

  Šetrné hospodaření s hygienickými potřebami a papírem (kopírování)

  Celoročně

  Oblast estetizace školního prostředí:

  Zalévání a hnojení květin

  celoročně

  p. Judasová,   Mullerová, Halfarová, Wronková

  Údržba hrnkových výsadeb a okrasných záhonů před školou

  celoročně

  p. Wronková

  Péče o chovaná zvířata - krmení, čištění

  celoročně

  Ps, Nd, Do

  Výzdoba chodby kolem učeben Bi

  průběžně

  Nd

  Údržba travnatých ploch školy

  průběžně

  p. Richter

  Úprava pozemku a instalace mobiliáře, umístění lavic a krmítek, budek a napajedla

  Září - říjen 2017, duben - červen 2018

  p.Richter, Nadažy

  Revitalizace a modernizace učebny (laboratoře biologie)

  průběžně

  Viz projekt

  Oblast zvýšeného zřetele v rámci evaluace vzdělávání:

  • Zvýšený podíl alternativních metod výuky (např. projektů) vzhledem k podílu teoretické, vědomostní složky učiva ve výuce humanitních předmětů, matematiky
  • Prohlubování praktických dovedností žáků v přírodovědných předmětech
  • V českém jazyce prohloubit schopnosti žáků vyjadřovat, zpracovat a prezentovat poznatky a postoje (podpořit rozvoj verbální složky)
  • Práce s textem - prezentace žáků související se samostatnou tvorbou článků např. „Studenti čtou a píší noviny"
  • Zvýšit míru využívání ITC (interaktivní tabule, nová učebna informatiky)
  • Důsledně vést žáky k udržování nejbližšího prostředí, kterým je školní interiér.

  V Bohumíně 1. září 2017

  Vypracovala: Mgr. Jana Pastuchová, koordinátor EVVO

  Schválil: PaedDr. Miroslav Bialoň, ředitel školy

   


   

  Hodnocení činnosti na úseku EVVO za školní rok 2016/17

  Ve školním roce 2016/17 se roční plán EVVO zaměřil na prohlubování principů trvale udržitelné turistiky. Aktivity probíhaly napříč všemi ročníky. Nejmladší žáci navštívili památky v okolí, Muzeum Těšínska v Karviné či nově vzniklou expozici Pod zeleným dubem ve Starém Bohumíně, kde si připomněli, že objevovat krásu architektury, přírody a lidových tradic lze i docela blízko, téměř za humny.

  Starší žáci, jako každý rok, navštívili Arboretum v Nových Dvorech u Opavy a výukové programy v ZOO Ostrava.

  Jako každý rok se naši žáci zúčastnili mnoha postupových soutěží. Soutěž mladých zoologů v ZOO Ostrava prověřila znalosti našich žaček z tercie, které se v podzimním i jarním kole probojovaly do finále. Účast a úspěšná reprezentace na této mimořádně silně obsazované soutěži se stala již tradicí naší školy. Také jsme se zapojili do Biologické olympiády, v této uspěla především Eliška Táborská ze sekundy, která vyhrála okresní kolo a v krajském kole se umístila na krásném 5. místě. Stanislav Wąs z tercie obsadil 2. místo v okresním kole a stal úspěšným řešitelem krajského kola. Ve Středoškolské odborné činnosti obsadily naše dvě studentky 1. místo v okresním kole. Své osobní krátkodobé projekty představily žákyně sekundy E. Táborská a S. T. van Coppenolle,  J. Perutková z 3.A a E. Marcalíková z 8.P na krajské konferenci EVVO. Během celého roku pracoval pod vedením Mgr. Pastuchové badatelský kroužek, ve kterém se žáci na tyto postupové soutěže a konference připravovali.

  Jako každoročně proběhl projektový den - Den zdraví, kterého se zúčastnili všichni žáci prvních ročníků. Den Země se konal v rámci udržitelné turistiky. V rámci spolupráce s Ostravskou univerzitou si naši žáci vyzkoušeli práci s mikropipetami a pokusili se izolovat DNA pomocí PCR metody. Žáci třetího ročníku a septimy se seznámili s provozem krevního centra a nahlédli pod pokličku práce patologa.

  V červnu jsme završili školní rok třemi velkými akcemi. Workshop s mezinárodní účastí prokázal, že naši žáci jsou schopni spolupracovat na výzkumných úkolech a nebojí se výzev ani jazykové bariéry. Celoměstská konference, na kterou jsme přizvali i žáky dalších bohumínských škol, uzavřela naše celoroční putování za krásami kraje či problematikou udržitelné turistiky na celém světě.

  V úterý, 30. května 2017, se zapojili žáci bohumínských škol do výzvy Evropský týden udržitelného rozvoje.  Ekologické stánky s různou tematikou zaplnily celé náměstí T. G. Masaryka v centru města. Ze základních škol přišlo téměř 1000 žáků prvních až pátých tříd. Naši žáci 3. ročníku biologického semináře si připravili stánky s botanickou tématikou a také trochu pozorování mikrosvěta pomocí mikroskopů. Počasí nám taky přálo a celá akce, která měla upozornit žáky na ekologickou tématiku, se vskutku povedla.

  V oblasti udržitelného rozvoje jsme byli opět zapojeni v programu Recyklohraní. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v

  loňském roce vytřídili 187 kg drobných spotřebičů. Tím uspořili 5,03 MWh elektřiny, 334,34 litrů ropy a 130 kilogramů primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 960 kg CO2 a produkci nebezpečných odpadů o 4,25 tun.

   

   

   

  Zpracovala: Mgr. Jana Pastuchová

   

   


   

  Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí

  Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 4 televize a 187 kg drobného elektra.

  V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich studentů v oblasti

  recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných

  elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních

  dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje,

  o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili

  ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a

  produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL,

  která se studenty dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

  Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v

  loňském roce vytřídili 4 televizí, 0 monitorů a 187,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 5,03

  MWh elektřiny, 334,34 litrů ropy, m3 vody a 0,13 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise

  skleníkových plynů o 0,96 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 4,25 tun.

  Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má

  nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100

  televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400

  litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro

  uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou

  pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k

  ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

  Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a

  drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace

  jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny

  dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise

  do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení

  jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

   


   

   

  ROK UDRŽITELNÉ TURISTIKY

  ROČNÍ PLÁN  EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

  jako součást plánu práce a aktuálního ŠVP školy

  Hlavní cíle ročního plánu EVVO ve školním roce 2016/2017 a plán předpokládaných významných environmentálních aktivit

  HLAVNÍ CÍLE

  TERMÍN

  Hledání alternativního financování EVVO

  Průběžně

  Zvyšování ekologického povědomí žáků a vyučujících

  Průběžně

  Navázání spolupráce se základními školami regionu

  Průběžně

  Pokračovat ve spolupráci s družebními školami a spolupracujícími subjekty

  Průběžně

  Aktivity pro kolektivy tříd:

  Prima

  Sapere

  Adaptační kurz

  Krmíme zpěvné ptactvo

  Recyklohraní

  Přikrmování hmyzu

  Výuka v ZOO Ostrava

  Exkurze - Muzeum včelařství, Chlebovice, URSUS -  Dolní Lomná

  celoročně

  září 2016

  zimní měsíce celoročně

  jaro- léto 2017

  listopad 2016

  červen 2017

  Ps

   

   

  Sekunda

  Sapere

  Krmíme zpěvné ptactvo

  Recyklohraní

  Přikrmování hmyzu

  Výuka v ZOO Ostrava

  Květná zahrada - Kroměříž

  celoročně

  zimní měsíce

  celoročně

  jaro-léto 2017

  květen 2017

  červen 2017

  Ps

   

  Tercie

  Sapere

  Recyklohraní

  Krmíme zpěvné ptactvo

  Přikrmování hmyzu

  celoročně

  celoročně

  zimní měsíce

  jaro-léto 2017

  Ps

  Kvarta

  Sapere

  Krmíme zpěvné ptactvo

  Recyklohraní

  Přikrmování hmyzu

  Exkurze Landek Park

  celoročně

  zimní měsíce

  celoročně

  jaro - léto 2017

  léto 2017

  Kt

   

   

  Kvinta

  Sapere

  Tropické rostliny - ZOO Ostrava

  Arboretum Nový Dvůr u Opavy

  Herbář

  Den zdraví

  Výuka v ZOO Ostrava

  Celoročně

  leden 2017

  květen 2017

  jaro 2017

  únor 2017

  leden 2017

  Kt

   

   

   

  1. A

  Sapere

  Tropické rostliny - ZOO Ostrava

  Arboretum Nový Dvůr u Opavy

  Herbář

  Den zdraví

  Výuka v ZOO Ostrava

  celoročně

  leden 2017

  květen 2017

  jaro 2017

  únor 2017

  leden 2017

  Kt

   

  Sexta

  Sapere

  Výuka v ZOO

  celoročně

  červen 2017

  Ps

  2. A

  Sapere

  Výuka v ZOO

  celoročně

  červen 2017

  Nd

  3.A

  Sapere

  Exkurze na transfuzní jednotku FNO

  celoročně

  prosinec 2016

  Kt

  septima

  Sapere

  Exkurze na transfuzní jednotku FNO

  celoročně

  prosinec 2016

  Nd

  4.A

  Sapere

  Výstavy, exkurze, přednášky odborníků podle nabídky

  Sběratelé kostí - workshop pro studenty

  (Hrdličkovo muzeum UK Praha)

  celoročně

  podzim 2016

   

  podzim 2016

  Nd

  Oktáva

  Sapere

  Výstavy, exkurze, přednášky odborníků podle nabídky

  Noc vědců OU

  celoročně

  podzim 2016

   

  podzim 2016

  Ps

  Aktivity pro vybrané jednotlivce a skupiny dětí a studentů:

  Seminář Bi 3. a Bi4

  Revitalizace hmyzího hotelu

  Vítání ptačího zpěvu

  Ptačí festival

  Týden vědy a techniky AV ČR - přednášky a výstavy

  Exkurze v ZOO Ostrava - výuka k zoologickým tématům - viz nabídka ZOO

  Výstavy v regionu (Ostravské muzeum, Muzeum Těšínska apod.)

  Příprava Ekologické konference a Dne Země

  Terénní pozorování - Pozorování v nové badatelně

  Vánoční kapr - soutěž pro žáky primy

  Soutěže KEV Praha - Výtvarná a literární

  Ekologická konference - Praha, Ostrava

  Dlaždice Wildlife, průběžná kontrola oživení

  Workshop (s mezinárodní účastí) - SPOLUPRÁCE - využití ICT techniky při pokusech

  Sapere

  Exkurze na odborná pracoviště - Ústav soudního lékařství Brno nebo oddělení patologické anatomie Opava

  Výsadba žlutých krokusů v rámci Projektu Krokus

  Badatelský kroužek a jednotlivci

  Účast v soutěžích - BiO, SOČ, KEV, ZOO Ostrava apod.

  Vítání ptačího zpěvu

  Ptačí festival

  Práce v badatelně - kontrola oživení hotelu pro hmyz - pořízení fotodokumentace

  Kontrola oživení dlaždice Wildlife

  Účast na konferenci MESS Český Těšín

  Celoškolní aktivity s účastí jednotlivců i celých kolektivů:

  Ekologická konference KEV MSK v Ostravě - účast

  Ps, Nd, Kt,

  Školní mezinárodní ekologická konference - UDRŽITELNÁ TURISTIKA

  • Zadání témat - prosinec 2016 - březen 2017
  • Třídní projekty - průběžně
  • Kolektivní projekty - referáty jednotlivců - duben 2016

  Workshop (s mezinárodní účastí)

  Ps,Nd,Kt

   

   

  Ps,Nd, Kt

  Den Země  -  Udržitelná turistika

  Kt,Ps,Nd

  Oblast ekologizace provozu školy:

  Odvoz elektroodpadu a monočlánků přes projekt Recyklohraní

  Průběžně

  Propagace recyklace plastů

  Celoročně

  Šetrné hospodaření s hygienickými potřebami a papírem (kopírování)

  Celoročně

  Oblast estetizace školního prostředí:

  Zalévání a hnojení květin

  celoročně

  Mullerová,

  Nadažyová

  Údržba hrnkových výsadeb a okrasných záhonů před školou

  celoročně

  p. Wronková

  Péče o chovaná zvířata - krmení, čištění

  celoročně

  Ps, Nd, Do

  Výzdoba chodby kolem učeben Bi

  průběžně

  Nd

  Výsadba žlutých krokusů před školou v rámci projektu Krokus

  Podzim 2016

  Ps

  Údržba travnatých ploch školy

  průběžně

  p. Richter

  Úprava pozemku a instalace mobiliáře, umístění lavic a krmítek, budek a napajedla

  Září - říjen 2016, duben - červen 2017

  p.Richter,

  p. Nadažy

  Oblast zvýšeného zřetele v rámci evaluace vzdělávání:

  • Zvýšený podíl alternativních metod výuky (např. projektů) vzhledem k podílu teoretické, vědomostní složky učiva ve výuce humanitních předmětů, matematiky apod.
  • Prohlubování praktických dovedností žáků v přírodovědných předmětech.
  • V českém jazyce prohloubit schopnosti žáků vyjadřovat, zpracovat a prezentovat poznatky a postoje k ekologické problematice (podpořit rozvoj verbální složky).
  • Práce s textem - prezentace žáků související se samostatnou tvorbou článků např. „Studenti čtou a píší noviny".  Vytváření rešerší z odborné literatury.
  • Zvýšit míru využívání ITC (interaktivní tabule, nová učebna informatiky).
  • Důsledně vést žáky k udržování nejbližšího prostředí, kterým je školní interiér a okolí školy.
  • Zpracování úvah na téma udržitelná turistika v cizích jazycích a jazyce českém.

   

  V Bohumíně 10. září 2016

  Vypracovala: Mgr. Jana Pastuchová, koordinátor EVVO

  Schválil: PaedDr. Miroslav Bialoň, ředitel školy

   


  strana:   1