Přejít na předmět:
M
F
CH
Bi
IVT
Z
D
ČJ
AJ
NJ
FJ
RJ
ZSV
ZEA
HV
VV
TV
zavřít

Gymnázium Františka Živného v Bohumíně | náš ekotým | Rozvíjej se, žij, studuj u nás | ekoweb

ekoweb

 • úvodní strana
 • aktuálně
 • články
 • soutěže
 • dokumenty a certifikáty
 • náš ekotým
 • fotogalerie
 • fórum
 • odkazy
 • biodny

 • Aktuálně

  Celoměstská ekologická konference

  Ekokonference - Rok trvale udržitelného turismu V pondělí, 12. června 2017, se na Gy...

  Rostlinná i živočišná říše vyrostla uprostřed náměstí

    OKO - Městské noviny 12/2017 Rostlinná i živočišná říše vyrostla uprostřed náměst...

  WORKSHOP

    Dne 29. května 2017 proběhl na naší škole každoroční workshop. Letos na téma Trval...

  Články

  Mravenci se při chůzi pozpátku orientují podle slunce a svých vzpomín...

    Jak nejspíš víte, mravenci skvěle zvládají chůzi pozpátku. Vědci nyní zjistili, ja...

  Jak pomoci přírodě o prázdninách

    Pomozte v létě Pomozte přírodě v létě „Dobrovolnictví není pro ochranu životního...

  Osm tipů na eko Vánoce

    Osm tipů na eko Vánoce Dali jsme pro vás dohromady pár "eko-vánočních" tipů. Může...

  Soutěže

  LIDICE 2018

    POZVÁNÍ DĚTÍ K ÚČASTI NA 46. ROČNÍKU MDVV LIDICE 2018 Ke stažení Pozvání dětí k ...

  FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ PRO KAŽDÉHO

    FOTOSTART je celoroční fotosoutěž, která je otevřená pro každého příležitostného f...

  45. ROČNÍKU SOUTĚŽE MDVV LIDICE 2017

    Organizace Spojených národů prohlásila rok 2017 Mezinárodním rokem udržitelného ce...

  Anketa

  Děkujeme, že jsi hlasoval/a.
  Podívej se na výsledky:

  Kde budete trávit prázdniny?

  1. Doma a nejbližším okolí. (42)

  2. V cizině - u moře, na horách. (28)

  3. V naší krásné zemi - hory, luhy a háje. (36)

  4. V hlavním městě. (38)

  5. V metropolích světa. (44)

  6. Na brigádě v ČR. (21)

  7. Na zahraniční brigádě. (18)

  8. ....jinde. (26)


   

  Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí

  Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 4 televize a 187 kg drobného elektra.

  V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich studentů v oblasti

  recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných

  elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních

  dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje,

  o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili

  ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a

  produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL,

  která se studenty dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

  Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v

  loňském roce vytřídili 4 televizí, 0 monitorů a 187,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 5,03

  MWh elektřiny, 334,34 litrů ropy, m3 vody a 0,13 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise

  skleníkových plynů o 0,96 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 4,25 tun.

  Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má

  nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100

  televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400

  litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro

  uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou

  pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k

  ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

  Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a

  drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace

  jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny

  dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise

  do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení

  jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

   


   

   

  ROK UDRŽITELNÉ TURISTIKY

  ROČNÍ PLÁN  EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

  jako součást plánu práce a aktuálního ŠVP školy

  Hlavní cíle ročního plánu EVVO ve školním roce 2016/2017 a plán předpokládaných významných environmentálních aktivit

  HLAVNÍ CÍLE

  TERMÍN

  Hledání alternativního financování EVVO

  Průběžně

  Zvyšování ekologického povědomí žáků a vyučujících

  Průběžně

  Navázání spolupráce se základními školami regionu

  Průběžně

  Pokračovat ve spolupráci s družebními školami a spolupracujícími subjekty

  Průběžně

  Aktivity pro kolektivy tříd:

  Prima

  Sapere

  Adaptační kurz

  Krmíme zpěvné ptactvo

  Recyklohraní

  Přikrmování hmyzu

  Výuka v ZOO Ostrava

  Exkurze - Muzeum včelařství, Chlebovice, URSUS -  Dolní Lomná

  celoročně

  září 2016

  zimní měsíce celoročně

  jaro- léto 2017

  listopad 2016

  červen 2017

  Ps

   

   

  Sekunda

  Sapere

  Krmíme zpěvné ptactvo

  Recyklohraní

  Přikrmování hmyzu

  Výuka v ZOO Ostrava

  Květná zahrada - Kroměříž

  celoročně

  zimní měsíce

  celoročně

  jaro-léto 2017

  květen 2017

  červen 2017

  Ps

   

  Tercie

  Sapere

  Recyklohraní

  Krmíme zpěvné ptactvo

  Přikrmování hmyzu

  celoročně

  celoročně

  zimní měsíce

  jaro-léto 2017

  Ps

  Kvarta

  Sapere

  Krmíme zpěvné ptactvo

  Recyklohraní

  Přikrmování hmyzu

  Exkurze Landek Park

  celoročně

  zimní měsíce

  celoročně

  jaro - léto 2017

  léto 2017

  Kt

   

   

  Kvinta

  Sapere

  Tropické rostliny - ZOO Ostrava

  Arboretum Nový Dvůr u Opavy

  Herbář

  Den zdraví

  Výuka v ZOO Ostrava

  Celoročně

  leden 2017

  květen 2017

  jaro 2017

  únor 2017

  leden 2017

  Kt

   

   

   

  1. A

  Sapere

  Tropické rostliny - ZOO Ostrava

  Arboretum Nový Dvůr u Opavy

  Herbář

  Den zdraví

  Výuka v ZOO Ostrava

  celoročně

  leden 2017

  květen 2017

  jaro 2017

  únor 2017

  leden 2017

  Kt

   

  Sexta

  Sapere

  Výuka v ZOO

  celoročně

  červen 2017

  Ps

  2. A

  Sapere

  Výuka v ZOO

  celoročně

  červen 2017

  Nd

  3.A

  Sapere

  Exkurze na transfuzní jednotku FNO

  celoročně

  prosinec 2016

  Kt

  septima

  Sapere

  Exkurze na transfuzní jednotku FNO

  celoročně

  prosinec 2016

  Nd

  4.A

  Sapere

  Výstavy, exkurze, přednášky odborníků podle nabídky

  Sběratelé kostí - workshop pro studenty

  (Hrdličkovo muzeum UK Praha)

  celoročně

  podzim 2016

   

  podzim 2016

  Nd

  Oktáva

  Sapere

  Výstavy, exkurze, přednášky odborníků podle nabídky

  Noc vědců OU

  celoročně

  podzim 2016

   

  podzim 2016

  Ps

  Aktivity pro vybrané jednotlivce a skupiny dětí a studentů:

  Seminář Bi 3. a Bi4

  Revitalizace hmyzího hotelu

  Vítání ptačího zpěvu

  Ptačí festival

  Týden vědy a techniky AV ČR - přednášky a výstavy

  Exkurze v ZOO Ostrava - výuka k zoologickým tématům - viz nabídka ZOO

  Výstavy v regionu (Ostravské muzeum, Muzeum Těšínska apod.)

  Příprava Ekologické konference a Dne Země

  Terénní pozorování - Pozorování v nové badatelně

  Vánoční kapr - soutěž pro žáky primy

  Soutěže KEV Praha - Výtvarná a literární

  Ekologická konference - Praha, Ostrava

  Dlaždice Wildlife, průběžná kontrola oživení

  Workshop (s mezinárodní účastí) - SPOLUPRÁCE - využití ICT techniky při pokusech

  Sapere

  Exkurze na odborná pracoviště - Ústav soudního lékařství Brno nebo oddělení patologické anatomie Opava

  Výsadba žlutých krokusů v rámci Projektu Krokus

  Badatelský kroužek a jednotlivci

  Účast v soutěžích - BiO, SOČ, KEV, ZOO Ostrava apod.

  Vítání ptačího zpěvu

  Ptačí festival

  Práce v badatelně - kontrola oživení hotelu pro hmyz - pořízení fotodokumentace

  Kontrola oživení dlaždice Wildlife

  Účast na konferenci MESS Český Těšín

  Celoškolní aktivity s účastí jednotlivců i celých kolektivů:

  Ekologická konference KEV MSK v Ostravě - účast

  Ps, Nd, Kt,

  Školní mezinárodní ekologická konference - UDRŽITELNÁ TURISTIKA

  • Zadání témat - prosinec 2016 - březen 2017
  • Třídní projekty - průběžně
  • Kolektivní projekty - referáty jednotlivců - duben 2016

  Workshop (s mezinárodní účastí)

  Ps,Nd,Kt

   

   

  Ps,Nd, Kt

  Den Země  -  Udržitelná turistika

  Kt,Ps,Nd

  Oblast ekologizace provozu školy:

  Odvoz elektroodpadu a monočlánků přes projekt Recyklohraní

  Průběžně

  Propagace recyklace plastů

  Celoročně

  Šetrné hospodaření s hygienickými potřebami a papírem (kopírování)

  Celoročně

  Oblast estetizace školního prostředí:

  Zalévání a hnojení květin

  celoročně

  Mullerová,

  Nadažyová

  Údržba hrnkových výsadeb a okrasných záhonů před školou

  celoročně

  p. Wronková

  Péče o chovaná zvířata - krmení, čištění

  celoročně

  Ps, Nd, Do

  Výzdoba chodby kolem učeben Bi

  průběžně

  Nd

  Výsadba žlutých krokusů před školou v rámci projektu Krokus

  Podzim 2016

  Ps

  Údržba travnatých ploch školy

  průběžně

  p. Richter

  Úprava pozemku a instalace mobiliáře, umístění lavic a krmítek, budek a napajedla

  Září - říjen 2016, duben - červen 2017

  p.Richter,

  p. Nadažy

  Oblast zvýšeného zřetele v rámci evaluace vzdělávání:

  • Zvýšený podíl alternativních metod výuky (např. projektů) vzhledem k podílu teoretické, vědomostní složky učiva ve výuce humanitních předmětů, matematiky apod.
  • Prohlubování praktických dovedností žáků v přírodovědných předmětech.
  • V českém jazyce prohloubit schopnosti žáků vyjadřovat, zpracovat a prezentovat poznatky a postoje k ekologické problematice (podpořit rozvoj verbální složky).
  • Práce s textem - prezentace žáků související se samostatnou tvorbou článků např. „Studenti čtou a píší noviny".  Vytváření rešerší z odborné literatury.
  • Zvýšit míru využívání ITC (interaktivní tabule, nová učebna informatiky).
  • Důsledně vést žáky k udržování nejbližšího prostředí, kterým je školní interiér a okolí školy.
  • Zpracování úvah na téma udržitelná turistika v cizích jazycích a jazyce českém.

   

  V Bohumíně 10. září 2016

  Vypracovala: Mgr. Jana Pastuchová, koordinátor EVVO

  Schválil: PaedDr. Miroslav Bialoň, ředitel školy

   


  strana:   1