Přejít na předmět:
M
F
CH
Bi
IVT
Z
D
ČJ
AJ
NJ
FJ
RJ
ZSV
ZEA
HV
VV
TV
zavřít

Gymnázium Františka Živného v Bohumíně | náš ekotým | Rozvíjej se, žij, studuj u nás | ekoweb

ekoweb

 • úvodní strana
 • aktuálně
 • články
 • soutěže
 • dokumenty a certifikáty
 • náš ekotým
 • fotogalerie
 • fórum
 • odkazy
 • biodny

 • Aktuálně

  PROJEKT KROKUS

    Projekt KROKUS tento projekt běží již několik let na školách po celé Evropě a kaž...

  STROM ROKU - zapojte se!

  Právě probíhá národní kolo ankety Strom roku 2016 a vy máte až do 10. října jedinečno...

  Články

  Jak pomoci přírodě o prázdninách

    Pomozte v létě Pomozte přírodě v létě „Dobrovolnictví není pro ochranu životního...

  Osm tipů na eko Vánoce

    Osm tipů na eko Vánoce Dali jsme pro vás dohromady pár "eko-vánočních" tipů. Může...

  HLADINA MOŘÍ STOUPÁ RYCHLEJI

    Hladina světových moří rostla v uplynulých dvou desetiletích rychleji, než se dosu...

  Soutěže

  45. ROČNÍKU SOUTĚŽE MDVV LIDICE 2017

    Organizace Spojených národů prohlásila rok 2017 Mezinárodním rokem udržitelného ce...

  VODA JAKO POVOLÁNÍ

    Soutěž pro děti "Voda jako povolání" Ministerstvo zemědělství vyhlašuje u příleži...

  POZOR - fotosoutěž

    PROPOZICE SOUTĚŽE Zde je výběr z propozic. Celé znění si můžete stáhnout jako dok...

  Anketa

  Děkujeme, že jsi hlasoval/a.
  Podívej se na výsledky:

  Líbí se vám solární elektrárny ve volné krajině?

  1. ANO, nevadí mi. (127)

  2. NE, je to hrůza. (110)

  3. Ne, ale hlavně že je to ekologické. (88)

  4. Nevadí mi. (100)

  5. Je mi to jedno. (133)


   

   

  ROK UDRŽITELNÉ TURISTIKY

  ROČNÍ PLÁN  EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

  jako součást plánu práce a aktuálního ŠVP školy

  Hlavní cíle ročního plánu EVVO ve školním roce 2016/2017 a plán předpokládaných významných environmentálních aktivit

  HLAVNÍ CÍLE

  TERMÍN

  Hledání alternativního financování EVVO

  Průběžně

  Zvyšování ekologického povědomí žáků a vyučujících

  Průběžně

  Navázání spolupráce se základními školami regionu

  Průběžně

  Pokračovat ve spolupráci s družebními školami a spolupracujícími subjekty

  Průběžně

  Aktivity pro kolektivy tříd:

  Prima

  Sapere

  Adaptační kurz

  Krmíme zpěvné ptactvo

  Recyklohraní

  Přikrmování hmyzu

  Výuka v ZOO Ostrava

  Exkurze - Muzeum včelařství, Chlebovice, URSUS -  Dolní Lomná

  celoročně

  září 2016

  zimní měsíce celoročně

  jaro- léto 2017

  listopad 2016

  červen 2017

  Ps

   

   

  Sekunda

  Sapere

  Krmíme zpěvné ptactvo

  Recyklohraní

  Přikrmování hmyzu

  Výuka v ZOO Ostrava

  Květná zahrada - Kroměříž

  celoročně

  zimní měsíce

  celoročně

  jaro-léto 2017

  květen 2017

  červen 2017

  Ps

   

  Tercie

  Sapere

  Recyklohraní

  Krmíme zpěvné ptactvo

  Přikrmování hmyzu

  celoročně

  celoročně

  zimní měsíce

  jaro-léto 2017

  Ps

  Kvarta

  Sapere

  Krmíme zpěvné ptactvo

  Recyklohraní

  Přikrmování hmyzu

  Exkurze Landek Park

  celoročně

  zimní měsíce

  celoročně

  jaro - léto 2017

  léto 2017

  Kt

   

   

  Kvinta

  Sapere

  Tropické rostliny - ZOO Ostrava

  Arboretum Nový Dvůr u Opavy

  Herbář

  Den zdraví

  Výuka v ZOO Ostrava

  Celoročně

  leden 2017

  květen 2017

  jaro 2017

  únor 2017

  leden 2017

  Kt

   

   

   

  1. A

  Sapere

  Tropické rostliny - ZOO Ostrava

  Arboretum Nový Dvůr u Opavy

  Herbář

  Den zdraví

  Výuka v ZOO Ostrava

  celoročně

  leden 2017

  květen 2017

  jaro 2017

  únor 2017

  leden 2017

  Kt

   

  Sexta

  Sapere

  Výuka v ZOO

  celoročně

  červen 2017

  Ps

  2. A

  Sapere

  Výuka v ZOO

  celoročně

  červen 2017

  Nd

  3.A

  Sapere

  Exkurze na transfuzní jednotku FNO

  celoročně

  prosinec 2016

  Kt

  septima

  Sapere

  Exkurze na transfuzní jednotku FNO

  celoročně

  prosinec 2016

  Nd

  4.A

  Sapere

  Výstavy, exkurze, přednášky odborníků podle nabídky

  Sběratelé kostí - workshop pro studenty

  (Hrdličkovo muzeum UK Praha)

  celoročně

  podzim 2016

   

  podzim 2016

  Nd

  Oktáva

  Sapere

  Výstavy, exkurze, přednášky odborníků podle nabídky

  Noc vědců OU

  celoročně

  podzim 2016

   

  podzim 2016

  Ps

  Aktivity pro vybrané jednotlivce a skupiny dětí a studentů:

  Seminář Bi 3. a Bi4

  Revitalizace hmyzího hotelu

  Vítání ptačího zpěvu

  Ptačí festival

  Týden vědy a techniky AV ČR - přednášky a výstavy

  Exkurze v ZOO Ostrava - výuka k zoologickým tématům - viz nabídka ZOO

  Výstavy v regionu (Ostravské muzeum, Muzeum Těšínska apod.)

  Příprava Ekologické konference a Dne Země

  Terénní pozorování - Pozorování v nové badatelně

  Vánoční kapr - soutěž pro žáky primy

  Soutěže KEV Praha - Výtvarná a literární

  Ekologická konference - Praha, Ostrava

  Dlaždice Wildlife, průběžná kontrola oživení

  Workshop (s mezinárodní účastí) - SPOLUPRÁCE - využití ICT techniky při pokusech

  Sapere

  Exkurze na odborná pracoviště - Ústav soudního lékařství Brno nebo oddělení patologické anatomie Opava

  Výsadba žlutých krokusů v rámci Projektu Krokus

  Badatelský kroužek a jednotlivci

  Účast v soutěžích - BiO, SOČ, KEV, ZOO Ostrava apod.

  Vítání ptačího zpěvu

  Ptačí festival

  Práce v badatelně - kontrola oživení hotelu pro hmyz - pořízení fotodokumentace

  Kontrola oživení dlaždice Wildlife

  Účast na konferenci MESS Český Těšín

  Celoškolní aktivity s účastí jednotlivců i celých kolektivů:

  Ekologická konference KEV MSK v Ostravě - účast

  Ps, Nd, Kt,

  Školní mezinárodní ekologická konference - UDRŽITELNÁ TURISTIKA

  • Zadání témat - prosinec 2016 - březen 2017
  • Třídní projekty - průběžně
  • Kolektivní projekty - referáty jednotlivců - duben 2016

  Workshop (s mezinárodní účastí)

  Ps,Nd,Kt

   

   

  Ps,Nd, Kt

  Den Země  -  Udržitelná turistika

  Kt,Ps,Nd

  Oblast ekologizace provozu školy:

  Odvoz elektroodpadu a monočlánků přes projekt Recyklohraní

  Průběžně

  Propagace recyklace plastů

  Celoročně

  Šetrné hospodaření s hygienickými potřebami a papírem (kopírování)

  Celoročně

  Oblast estetizace školního prostředí:

  Zalévání a hnojení květin

  celoročně

  Mullerová,

  Nadažyová

  Údržba hrnkových výsadeb a okrasných záhonů před školou

  celoročně

  p. Wronková

  Péče o chovaná zvířata - krmení, čištění

  celoročně

  Ps, Nd, Do

  Výzdoba chodby kolem učeben Bi

  průběžně

  Nd

  Výsadba žlutých krokusů před školou v rámci projektu Krokus

  Podzim 2016

  Ps

  Údržba travnatých ploch školy

  průběžně

  p. Richter

  Úprava pozemku a instalace mobiliáře, umístění lavic a krmítek, budek a napajedla

  Září - říjen 2016, duben - červen 2017

  p.Richter,

  p. Nadažy

  Oblast zvýšeného zřetele v rámci evaluace vzdělávání:

  • Zvýšený podíl alternativních metod výuky (např. projektů) vzhledem k podílu teoretické, vědomostní složky učiva ve výuce humanitních předmětů, matematiky apod.
  • Prohlubování praktických dovedností žáků v přírodovědných předmětech.
  • V českém jazyce prohloubit schopnosti žáků vyjadřovat, zpracovat a prezentovat poznatky a postoje k ekologické problematice (podpořit rozvoj verbální složky).
  • Práce s textem - prezentace žáků související se samostatnou tvorbou článků např. „Studenti čtou a píší noviny".  Vytváření rešerší z odborné literatury.
  • Zvýšit míru využívání ITC (interaktivní tabule, nová učebna informatiky).
  • Důsledně vést žáky k udržování nejbližšího prostředí, kterým je školní interiér a okolí školy.
  • Zpracování úvah na téma udržitelná turistika v cizích jazycích a jazyce českém.

   

  V Bohumíně 10. září 2016

  Vypracovala: Mgr. Jana Pastuchová, koordinátor EVVO

  Schválil: PaedDr. Miroslav Bialoň, ředitel školy

   


  strana:   1