Přejít na předmět:
M
F
CH
Bi
IVT
Z
D
ČJ
AJ
NJ
FJ
RJ
ZSV
ZEA
HV
VV
TV
zavřít

Gymnázium Františka Živného v Bohumíně | náš ekotým | Rozvíjej se, žij, studuj u nás | ekoweb

ekoweb

 • úvodní strana
 • aktuálně
 • články
 • soutěže
 • dokumenty a certifikáty
 • náš ekotým
 • fotogalerie
 • fórum
 • odkazy
 • biodny

 • Aktuálně

  ZNÁŠ? PODÍVEJ SE, POUČ SE!

  http://www.enviweb.cz/

  SOUTĚŽ "Voda pro všechny"

    Ministerstvo zemědělství vyhlašuje u příležitosti Světového dne vody soutěž pro žá...

  Zapojte se, udělejte doma průzkum, zajeďte si do Prahy!

    Máte doma muzejní kousek? Máte doma starý domácí spotřebič a rádi byste ho věnova...

  Články

  Predace ptáků kočkami

    "V poslední době se rozvinula na sociálních sítích čilá debata o vlivu koček, kter...

  Je lepší pro přírodu používat žiletky nebo elektrické strojky

    Všichni produkujeme určité množství odpadu. Jsou osoby, které nad tím, jaký dopad ...

  Rok 2018 přinese změny

    V roce 2018 se změní pravidla pro prodejce kotlů, která souvisejí s ochranou ovzdu...

  Soutěže

  SOUTĚŽ "Voda pro všechny"

    Ministerstvo zemědělství vyhlašuje u příležitosti Světového dne vody soutěž pro žá...

  Máte doma muzejní kousek?

    Máte doma starý domácí spotřebič a rádi byste ho věnovali muzeu? Vyfoťte spotřebič...

  LIDICE 2018

    POZVÁNÍ DĚTÍ K ÚČASTI NA 46. ROČNÍKU MDVV LIDICE 2018 Ke stažení Pozvání dětí k ...

  Anketa

   

  POZNEJ PERIODICKOU TABULKU PRVKŮ

  aneb PUTOVÁNÍ ZA PRVKY

  ROČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

  jako součást plánu práce a aktuálního ŠVP školy

  Hlavní cíle ročního plánu EVVO ve školním roce 2018/2019 a plán předpokládaných významných environmentálních aktivit

  HLAVNÍ CÍLE

  TERMÍN

  Hledání alternativního financování EVVO

  Průběžně

  Zvyšování ekologického povědomí žáků a vyučujících

  Průběžně

  Vylepšování zázemí pro výuku přírodovědných předmětů

  Průběžně

  Realizace projektu POZNEJ PERIODICKOU TABULKU PRVKŮ aneb PUTOVÁNÍ ZA PRVKY

  Průběžně


  Aktivity pro kolektivy tříd:

  Prima

  Adaptační kurz

  Krmíme zpěvné ptactvo

  Recyklohraní

  Projekt Hmyzí tabule

  Výuka v ZOO

  Vánoční kapr

  Exkurze URSUS

  Září 2018

  Zimní měsíce celoročně

  Jaro-léto 2019

  listopad 2018

  Prosinec 2018

  červen 2019

  Kt

   

   

  sekunda

  Krmíme zpěvné ptactvo

  Recyklohraní

  Projekt Hmyzí tabule

  Včelařské muzeum

  Zimní měsíce celoročně

  Jaro-léto 2019

  červen 2019

  Nd

   

  Tercie

  Krmíme zpěvné ptactvo

  Recyklohraní

  Projekt Hmyzí tabule

  Výuka v ZOO

  Zimní měsíce celoročně

  Jaro-léto 2019

  Jaro 2019

  Kt

  Kvarta

  Krmíme zpěvné ptactvo

  Recyklohraní

  Projekt Hmyzí tabule

  Putování s dinosaury

  Exkurze Landek Park

  Zimní měsíce celoročně

  Jaro-léto 2019

  Únor 2019

  červen 2019

  Ps

   

   

  Kvinta

  Den zdraví

  Arboretum

  Jarní květena - výstava

  Přednáška - Přírodní krásy Ostravska

  Únor 2019

  květen 2019

  duben 2019

  květen 2019

  Kt

   

  1. A

  Den zdraví

  Arboretum

  Jarní květena - výstava

  Únor 2019

  květen 2019

  duben 2019

  Nd

  Sexta

  Výuka v ZOO - „CITES - pochybné suvenýry"

  červen 2019

  So

  2. A

   

  Výuka v ZOO - „CITES - pochybné suvenýry"

  Celoročně

  červen 2019

  So

  Septima

  Krevní centrum FNO

  Exkurze na patolog. oddělení a muzea ošetřovatelství při Slezské nemocnici v Opavě

   

  Prosinec 2018

  květen 2019

  Ps

   

  3.A

  Krevní centrum FNO

  Exkurze na patolog. oddělení a muzea ošetřovatelství při Slezské nemocnici v Opavě

  Prosinec 2018

  květen 2019

  Nd


  Seminář Bi 3. a Bi4

  Týden vědy a techniky AV ČR - přednášky a výstavy

  Exkurze v ZOO Ostrava - výuka k zoologickým tématům - viz nabídka ZOO

  Výstavy v regionu (Ostravské muzeum, Muzeum Těšínska apod.)

  Příprava Ekologické konference a Dne Země

  Terénní pozorování - Pozorování v badatelně

  Vánoční kapr - soutěž pro žáky primy

  Exkurze - Záchranná stanice Bartošovice na Moravě

  Soutěže KEV Praha - Výtvarná a literární

  Workshop (s mezinárodní účastí)

  Jak se dívat na DNA - workshop OU

  Badatelský kroužek a jednotlivci

  Účast v soutěžích - BiO, SOČ, KEV, ZOO Ostrava apod.

  Práce v badatelně - kontrola oživení hotelů pro hmyz - pořízení fotodokumentace

  Kontrola oživení dlaždice Wildlife

  Celoškolní aktivity s účastí jednotlivců i celých kolektivů:

  Ekologická konference KEV MSK v Ostravě - účast

  Ps

  Celoměstská ekologická konference

  • Zadání témat - prosinec-březen
  • Třídní projekty - průběžně
  • Kolektivní projekty - referáty jednotlivců
  • Workshop (s mezinárodní účastí)

  Ps, Kt, Nd, So

   

   

   

  Nd

  Den Země - Putování za prvky

  Ps, Kt, Nd, So

  Oblast ekologizace provozu školy:

  Odvoz elektroodpadu přes projekt Recyklohraní

  Průběžně

  Propagace recyklace plastů

  Celoročně

  Šetrné hospodaření s hygienickými potřebami a papírem (kopírování)

  Celoročně

  Oblast estetizace školního prostředí:

  Zalévání a hnojení květin

  celoročně

  Halfarová, Wronková

  Údržba hrnkových výsadeb a okrasných záhonů před školou

  celoročně

  p. Wronková

  Péče o chovaná zvířata - krmení, čištění

  celoročně

  Ps, Nd, Do

  Výzdoba chodby kolem učeben Bi

  průběžně

  Nd

  Údržba travnatých ploch školy

  průběžně

  p. Richter

  Úprava pozemku a instalace mobiliáře, umístění lavic a krmítek, budek a napajedla

  Září-říjen 2018, duben-červen 2019

  p.Richter, Nadažy

  Oblast zvýšeného zřetele v rámci evaluace vzdělávání:

  • Zvýšený podíl alternativních metod výuky (např. projektů) vzhledem k podílu teoretické, vědomostní složky učiva ve výuce humanitních předmětů, matematiky
  • Prohlubování praktických dovedností žáků v přírodovědných předmětech
  • V českém jazyce prohloubit schopnosti žáků vyjadřovat, zpracovat a prezentovat poznatky a postoje (podpořit rozvoj verbální složky)
  • Zvýšit míru využívání ITC (interaktivní tabule, nová učebna informatiky)
  • Důsledně vést žáky k udržování nejbližšího prostředí, kterým je školní interiér.

  V Bohumíně 1. září 2018

  Vypracovala: Mgr. Jana Pastuchová, koordinátor EVVO

  Schválil: PaedDr. Miroslav Bialoň, ředitel školy

   


  strana:   1