Přejít na předmět:
M
F
CH
Bi
IVT
Z
D
ČJ
AJ
NJ
FJ
RJ
ZSV
ZEA
HV
VV
TV
zavřít

Gymnázium Františka Živného v Bohumíně | soutěže | Rozvíjej se, žij, studuj u nás | ekoweb

ekoweb

 • úvodní strana
 • aktuálně
 • články
 • soutěže
 • dokumenty a certifikáty
 • náš ekotým
 • fotogalerie
 • fórum
 • odkazy
 • biodny

 • Aktuálně

  Zapojte se, udělejte doma průzkum, zajeďte si do Prahy!

    Máte doma muzejní kousek? Máte doma starý domácí spotřebič a rádi byste ho věnova...

  Projekt krokus

  Už nám kvetou kroukusy před školou!

  Sběr elektroodpadu a použitých monočlánků

  Jistě jste před vánocemi uklízeli nebo se po vánocích ve vašich domácnostech objevila...

  Články

  Predace ptáků kočkami

    "V poslední době se rozvinula na sociálních sítích čilá debata o vlivu koček, kter...

  Je lepší pro přírodu používat žiletky nebo elektrické strojky

    Všichni produkujeme určité množství odpadu. Jsou osoby, které nad tím, jaký dopad ...

  Rok 2018 přinese změny

    V roce 2018 se změní pravidla pro prodejce kotlů, která souvisejí s ochranou ovzdu...

  Soutěže

  Máte doma muzejní kousek?

    Máte doma starý domácí spotřebič a rádi byste ho věnovali muzeu? Vyfoťte spotřebič...

  LIDICE 2018

    POZVÁNÍ DĚTÍ K ÚČASTI NA 46. ROČNÍKU MDVV LIDICE 2018 Ke stažení Pozvání dětí k ...

  FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ PRO KAŽDÉHO

    FOTOSTART je celoroční fotosoutěž, která je otevřená pro každého příležitostného f...

  Anketa

  45. ROČNÍKU SOUTĚŽE MDVV LIDICE 2017

   

  Organizace Spojených národů prohlásila rok 2017 Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu pro rozvoj, a proto byl jubilejní 45. ročník soutěže zasvěcen tématu:

  CESTOVÁNÍ

  • Těším se na výlet - pojedu na prázdniny, k moři, do cizí země, s kým pojedu a co si zabalím
  • Čím pojedu a kudy - dopravní prostředky a lidé s nimi spojení, silnice a cesty, mapy a GPS, hranice zemí
  • Konečně v cíli - co všechno navštívím a co odlišného poznám - krajinu, architekturu, města, památky, přírodní parky, zajímavosti, lidi a jejich řeč, odlišnou kulturu, místní zvyky, jídlo, ubytování
  • Všude dobře, doma nejlépe - zážitky a vyprávění, fotografie a suvenýry, proč se rád vracím domů
  • Cestování v jiných dobách - vývoj dopravy, migrace lidí, cestovatelé, dobyvatelé, mořeplavci, dobrodruzi, nové způsoby cestování, cesty do vesmíru
  • Tak trochu jiná cesta

   • cestování ve výtvarném umění, literatuře, filmu a hudbě
   • migrace v přírodě
   • cesta jako cíl - kočovníci, tuláci, trempové
   • virtuální cesty - cestování v čase, mysli a fantazii
   • cesta mých snů
  • Pro starší děti

   • globalizace v cestování, export potravin
   • svoboda versus totalita, nemožnost cestování, útěk, migrace, exil
   • moje vlastní cesta - cesta jako práce na sobě, sebezdokonalování, cesta ke štěstí, za svým cílem

  Typy výtvarných technik

  • kresba, malba
  • grafika
  • kombinovaná technika
  • fotografie
  • filmy/animace NOVĚ!
  • prostorové objekty (keramika, kov, dřevo, sklo, textil, papír)

  Do výstavy nejsou přijímány fotodokumentace výtvarných akcí ani projekty a výtvarné řady prací vyžadující společnou instalaci.

  Podmínky účasti

  • Výstavy se mohou zúčastnit pouze děti ve věku od 4 do 16 let, handicapovaní účastníci se mohou zúčastnit v jakémkoli věku, ve formuláři uveďte „handicap" a věk účastníka.
  • Maximální formát plošné práce je 70 × 50 cm.
  • Maximální formát prostorové práce je 120 × 120 cm, váha max. 10 kg.
  • Jsou přijímány max. 2 práce od jednoho autora a jedné výtvarné techniky (malba a kresba, grafika, kombinovaná technika, fotografie, filmy/animace, prostorové objekty), jeden autor však může zaslat práce různých technik.
  • Fotografie jsou přijímány pouze na kvalitním fotopapíru.
  • NOVĚ: Filmy/animace - max. délka 3 minuty. Přesná specifikace soutěžních prací (technické parametry filmu), podmínky účasti a online přihláška pro přihlášení filmu do soutěže jsou k dispozici na http://www.mdvv-lidice.cz/vyzva/.
  • Práce, u kterých může dojít ke stírání a sprášení barev či zašpinění jiných děl při společné manipulaci,zafixujte (pastel aj.).
  • Jsou přijímány pouze originály prací. Kopie, xeroxy nebo elektronické verze nebudou hodnoceny.
  • Budou posuzovány pouze práce, které dodržují stanovené téma ročníku. Práce větších rozměrů, práce paspartované, podlepené barevnými aj. papíry či práce nedostatečně označené budou vyřazeny.
  • Maximální váha jedné zásilky se soutěžními pracemi nesmí přesáhnout 10 kg.

  Žádáme pedagogy o pečlivý předvýběr zaslaných prací s ohledem na vytvoření co nejkvalitnějšího souboru školy.

  Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku. Zaslané práce se nevracejí.

  Přihláška a označení vývarných prací

  Přihlášku i štítek vyplňte ČITELNĚ, TISKACÍMI PÍSMENYLATINKOU (nejlépe na PC). Práce s nečitelnými či neúplně vyplněnými údaji budou vyřazeny.

   

  1. Přihláška do soutěže

  Pro registraci účasti vyplňte přihlášku, která je ke stažení na této stránce výše. Vyplněnou přihlášku a jmenný seznam účastníků přiložte k zasílaným pracím a zároveň zašlete na: kasalicka@lidice-memorial.cz do 28. 2. 2017 ve formě přílohy ve formátu DOC. V předmětu e-mailu a názvu dokumentu uveďte 45. MDVV Lidice 2017 + název školy nebo jméno jednotlivce a město (např. škola: Přihláška 45. MDVV Lidice 2017 - ZUŠ Prostějov / jednotlivec: Přihláška 45. MDVV Lidice 2017 - Jana Nováková, Praha 3).

  2. Označení výtvarných prací (mimo kategorie film/animace)

  Pro označení soutěžních prací použijte přiložený ŠTÍTEK (ke stažení na webu viz. výše). Každá práce musí mít na zadní straně uvedeny tyto informace (keramické aj. objekty označujte přímo na objekt):

  • Jméno a příjmení dítěte (uvádějte v pořadí 1. jméno, 2. příjmení)
  • Věk, rok narození a pohlaví dítěte
  • Název díla
  • Techniku, jakou bylo dílo vytvořeno
  • Název a přesnou adresu školy či organizace, která práce posílá (IČO organizace, název školy, ulice, PSČ, město). Na tuto adresu budou později zaslány informace o ocenění.
  • E-mailové spojení na organizaci, pro korespondenci v souvislosti s výstavou uvádějte webové stránky školy, funkční e-mail školy či organizace a e-mail pedagoga či pedagogů, kteří práce zasílají a chtějí být o soutěži informováni.
  • Pokud dítě soutěží jako jednotlivec, uveďte jeho jméno, věk, pohlaví a domácí adresu, včetně kontaktního e-mailu (rodiče).

  3. Označení a parametry filmu/animací

  Obecné propozice

  Filmy do soutěže přijímáme jako samostatně vytvořené výtvarné dílo - jednotlivcem, pod vedením pedagoga, nebo i s přímou pomocí pedagoga, dále ve spolupráci skupiny i více žáků. Od jednoho autora lze přihlásit maximálně dva filmy. Pro účast v této technice platí stejná pravidla jako pro jiné soutěžní příspěvky (věk dítěte, uzávěrka, téma ročníku aj.)

  Filmové techniky
  • Animovaný film, technika stop motion - kreslená, plošková animace předmětů, loutková animace atd., technika počítačová - 2 D a 3 D animace
  • Dokument, hrané snímky, experimentální snímky, videoklipy,  jiné audiovizuální dílo - například kombinované s převažujícími prvky animace, videoart, videokoláž atd.

  Film opatřete krátkým úvodem (5 vteřin) v černém poli s názvem. Závěr pojednejte stejným způsobem - titulek (5 vteřin) v černém, kde uvedete jméno autora, Vaší školy popř. logo školy.

  Technické parametry filmu
  • kontejner: MP4 nebo mov
  • formát: MPEG-4, H264
  • rozlišení: FullHd 1080p (1920x1080), nebo Hdready - 720p (1280x720)
  • audio bitrate: 128 kbps
  • stopáž: max 3 min
  Postup
  1. Vytvoř film dle uvedených technických parametrů.
  2. Tuto verzi  ulož na svém kanálu Youtube (pokud ho nemáš, vytvoř si ho).
  3. Nahraj příspěvek (i v případě mírně snížené kvality)  na svůj kanál Youtube s tímto označením: jméno, věk, název filmu, název a adresa školy, pedagog (v případě přímé pomoci učitele), krátká anotace (popis filmu).
  4. Přihlášení filmu do soutěže: Vyplňte Registrační formulář pro Film/Animace a zašlete je e-mailem nakasalicka@lidice-memorial.cz. Ve formuláři bude uvedena adresa filmu na Youtube. Přihlášení filmu/animace je možné pouze e-mailem, neposílejte vytištěné poštou!
  5. V případě ocenění tvého příspěvku budeš požádán o zaslání plné kvalitní verze.
  Upozornění

  V případě, že zaslaný film nebude v souladu s výše uvedenými pravidly a požadavky, příspěvek bude ze soutěže vyřazen. Soutěžní příspěvky buodu do soutěže přijaty pouze formou on-line přihlášky s odkazem na kanál Youtube. Příspěvky zaslané jiným způsobem (DVD, USB aj.) nebudou do soutěže přijaty.

  Propozice pro tuto kategorii připravili: MgA. Kateřina Krutská (absolventka FAMU, střih, MgA. Šimon Špidla (absolvent FAMU, střih) a MgA. Ivana Junková.

  Harmonogram výstavy:

  • 28. 2. 2017 uzávěrka 45. ročníku
  • 23.-25. 3. 2017 1. kolo zasedání odborné poroty
  • 30. 3.-1. 4. 2017 2. kolo zasedání odborné poroty
  • 10. 5. 2017   zveřejnění výsledků výstavy nwww.mdvv-lidice.cz
  • 30. 5. 2017  VERNISÁŽ - slavnostní zahájení výstavy s předáním cen medailistům z ČR a vybranému zahraničnímu účastníkovi
  • 31. 5.-30. 11. 2017 výstava všech oceněných prací v Lidické galerii
  • červen 2017 zaslání ocenění, katalogu a pozvání k účasti v dalším ročníku oceněným školám a dětem v České a Slovenské republice, poděkování neoceněným školám v ČR a SR
  • září-prosinec 2017 zaslání ocenění, katalogů a pozvání k účasti zahraničním účastníkům formou karga MZV ČR českým ambasádám v zahraničí, které zajišťují předání ocenění (osobní předání či zaslání poštou)

  Po skončení výstavy jsou z oceněných prací vytvořeny menší soubory, které putují do dalších míst v České republice i zahraničí.

  Ocenění

  • Cena poroty pro zahraničí
  • Cena poroty pro Českou republiku
  • Medaile Lidická růže - individuální
  • Medaile pro školu za kolekci prací
  • Medaile za kolektivní práci dětí
  • Čestná uznání

  Práce zasílejte na adresu:

  45. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2017

  Památník Lidice, Lidická galerie

  Tokajická 152

  273 54 Lidice

   


  [zpět]

  školní rok:   datum: 19.09.16   zhlédnuto: 374x   autor: Pastuchová J.