Gymnázium Františka Živného v Bohumíně - Rozvíjej se, žij, studuj u nás

výsledek

Díky za hlas

výsledek výsledek
Pro studenty Pro uchazeče Pro veřejnost
 • úvodní strana
 • úspěchy, soutěže, turnaje
 • nástěnka
 • co se děje ve škole
 • exkurze, výlety, kurzy
 • suplování
 • plán akcí
 • jídelníček
 • školní rok
 • předměty
 • web aplikace
 • e-twinning
 • zaměstnanci
 • mimoškolní aktivity
 • prevence
 • maturita
 • vysoké školy
 • e-tablo
 • bazar
 • fotogalerie
 • dokumenty školy

 • exkurze, výlety, kurzy

  UČITELÉ GYMNÁZIA SI OPĚT ZVYŠOVALI KVALIFIKACI V ZAHRANIČÍ

   

  "Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem." Bez znalosti cizích jazyků se dnes již žádný jedinec neobejde. Výuka cizích jazyků je nedílnou součástí vzdělávání, a proto Evropská unie usiluje o zvyšování odbornosti učitelů cizích jazyků jak po stránce jazykové, tak metodologické. V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzva č.56 a projektu Abychom neztratili řeč.....(registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.2583) mohli vyučující naší školy opět vycestovat do zahraničí s cílem zvýšit si svou kvalifikaci.

  Gymnázium Františka Živného v Bohumíně dlouhodobě poskytuje svým studentům kvalitní výuku cizích jazyků, a proto klade velký důraz na kontinuální zvyšování kvalifikace učitelů cizích jazyků. Pedagog je tak lépe jazykově a informačně vybaven a nově nabyté znalosti předává žákům a rozvíjí tak výchovné a vzdělávací strategie.

  Proto letos gymnázium vyslalo v rámci tohoto projektu tři své učitele na dvoutýdenní jazykově-metodologický kurz do zahraničí. Dva učitelé francouzského jazyka se zúčastnili intenzivního kurzu ve Francii a jeden učitel anglického jazyka absolvoval intenzivní kurz v Anglii. První z těchto kurzů se konal ve francouzském městě Nice, ve škole Institut Linguistique Alpha B,  a absolvovali jej vyučující Mgr. Jana Čopíková a Mgr. Andrea Hájková. Druhý se konal v anglickém Brightonu na jazykové škole St Giles International a zde si prohlubovala svoji odbornost Mgr. Šárka Vlasáková.

  Oba dva jazykové kurzy byly vedeny metodicky velmi zkušenými vyučujícími a byly zaměřeny na vybraná gramatická témata a metodologii výuky těchto témat a dále na rozšíření znalostí o reálie dané země. Byly zde prezentovány didaktické hry, výuka podporovaná počítačem, inscenační a brainstormingové metody a další metody. V rámci výuky se učitelům dostalo okamžité zpětné vazby a rad, které jim pomohly zlepšit jejich jazykové dovednosti. Škola také poskytla učitelům různé materiály a didaktické tipy, které budou využívat ve výuce daného cizího jazyka na gymnáziu. Na závěr intenzivního jazykově-metodologického kurzu učitelé obdrželi certifikát, kterým byla potvrzena jejich odbornost a vysoká úroveň v daném cizím jazyce.

  Výše uvedený jazykově-metodologický kurz plynule navazuje na vzdělávací aktivity, jichž se učitelé cizích jazyků Gymnázia Františka Živného zúčastnili v minulých letech (např.  v rámci projektu EU „Učíme se pro život v 21. století").

  Mgr. Andrea Hájková

  vyučující cizích jazyků

   

  Fotografie k článku:

  20150902_103607 -


  [zpět]

  školní rok: 2015/2016   datum: 08.09.15   zhlédnuto: 496x   autor: Konetzná M.

  Úspěchy, soutěže, turnaje

  30.06
  17
  Štafetové běhy - Gliňoč
  Dne 13. června se uskutečnily několikrát odkládané dlouhé štafetové bě...

  30.06
  17
  Městské kolo v atletice
  V pátek 9. června se konalo městské kolo v atletice, které se uskutečn...

  21.06
  17
  Nejlepší čtenář neznámého textu je na ...
  20.6.2017 proběhla v knihovně K3 v Bohumíně soutěž Nejlepší čtenář nez...

  Nástěnka

  Komorní scéna Aréna - předplatné
  18.09.17 přidal: Josiek J. přečteno: 5

  Komorní scéna Aréna - mimořádná nabídk...
  12.09.17 přidal: Josiek J. přečteno: 63

  EXKURZE TEREZÍN 2017
  06.09.17 přidal: Konetzná M. přečteno: 52

  Co se děje ve škole

  19.09
  17
  Jazykově poznávací zájezd Anglie
  Video z jazykově poznávacího zájezdu do Anglie můžete stahovat z adres...

  13.06
  17
  Ekologická konference

  12.06
  17
  Přenáška požární prevence HASÍK

  Předměty

  M DG F CH Bi IVT Z D ČJ AJ NJ FJ RJ ZSV ZEA V