Oslavy 100. výročí vzniku školy

Vážení přátelé bohumínského gymnázia,

v září 2021 oslaví naše škola významné výročí – uplyne 100 let od jejího založení. Při této příležitosti jsme samozřejmě dlouhodobě chystali řadu akcí pro absolventy, bývalé i současné zaměstnance, žáky a širokou veřejnost, bohužel příchodem pandemie COVID-19 byly naše plány výrazným způsobem negativně poznamenány. Současná epidemiologická situace nám dovoluje pouze připravit výroční sborník – almanach, kde si připomeneme období od roku 1996, kdy byl při příležitosti 75. výročí školy rovněž vydán vzpomínkový almanach. Na stránkách bohumínských městských novin OKO vycházejí již několik týdnů vzpomínky úspěšných absolventů, v nichž se vracejí k době svých středoškolských studií u nás a přispívají tak k šíření dobrého jména našeho gymnázia, za což jim patří náš upřímný dík.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a platným hygienickým nařízením nemůžeme realizovat plánovaný den otevřených dveří pro veřejnost sobotu dne 9. října 2021. Po konzultaci s odpovědným pracovníkem KHS Ostrava jsme se rozhodli přesunout konání této akce na epidemiologicky příznivější letní měsíce roku 2022 (pravděpodobně červen). O konkrétním termínu budete prostřednictvím našich webových stránek s dostatečným časovým předstihem informováni.

Pro bývalé a současné zaměstnance jsme uspořádali podnětné přátelské setkání se slavnostní večeří ve Starém Bohumíně v pátek 8. října 2021.

PaedDr. Miroslav Bialoń, ředitel gymnázia

Ke stažení:

Partneři školy