Oslavy 100. výročí vzniku školy

Vážení přátelé bohumínského gymnázia,

v září 2021 oslaví naše škola významné výročí – uplyne 100 let od jejího založení. Při této příležitosti jsme samozřejmě dlouhodobě chystali řadu akcí pro absolventy, bývalé i současné zaměstnance, žáky a širokou veřejnost, bohužel příchodem pandemie COVID-19 byly naše plány výrazným způsobem negativně poznamenány. Současná epidemiologická situace, kdy již několik měsíců není umožněna prezenční výuka žáků, nám dovoluje pouze připravit výroční sborník – almanach, kde si připomeneme období od roku 1996, kdy byl při příležitosti 75. výročí školy rovněž vydán vzpomínkový almanach. Na stránkách bohumínských městských novin OKO vycházejí již několik týdnů vzpomínky úspěšných absolventů, v nichž se vracejí k době svých středoškolských studií u nás a přispívají tak k šíření dobrého jména našeho gymnázia, za což jim patří náš upřímný dík.

Pokud nám to celková epidemiologická situace ve školním roce 2021–2022 dovolí, chtěli bychom pro širokou veřejnost uspořádat celodenní Den otevřených dveří v prostorách školy v sobotu dne 9. října 2021 s výstavou dokumentů a předmětů z dějin školy, s možností přátelského posezení s občerstvením ve třídách, případně s prodejem drobných upomínkových předmětů.

Pro bývalé a současné zaměstnance uspořádáme – pokud to bude možné – přátelské setkání se slavnostní večeří ve Starém Bohumíně v pátek 8. října 2021.

PaedDr. Miroslav Bialoń, ředitel gymnázia

Ke stažení:

Partneři školy