Oslavy 100. výročí vzniku školy

Vážení přátelé bohumínského gymnázia,

v září 2021 oslavila naše škola významné výročí – uplynulo 100 let od jejího založení. Při této příležitosti jsme samozřejmě dlouhodobě chystali řadu akcí pro absolventy, bývalé i současné zaměstnance, žáky a širokou veřejnost, bohužel příchodem pandemie COVID-19 byly naše plány výrazným způsobem negativně poznamenány. V současné době, kdy je epidemiologická situace podstatně příznivější, bychom chtěli uspořádat pro veřejnost např. výstavu výtvarných prací našich studentů v bohumínském salonu Maryška (vernisáž 27. dubna 2022 od 14.00 hodin) a dne 18. června 2022 celodenní sobotní den otevřených dveří v areálu gymnázia. K návštěvě naší školy srdečně zveme širokou veřejnost, zejména bývalé žáky a zaměstnance školy, pro které jsme připravili výroční sborník - almanach, který mapuje vývoj našeho gymnázia za posledních 25 let. Prostřednictvím komentovaných prohlídek budou zpřístupněny veškeré prostory školy, kmenové i odborné učebny, laboratoře, posilovny, relaxační zóny pro žáky, venkovní sportovní areál, množství dobových fotografií k dějinám bohumínského středního školství apod.

Na Vaši návštěvu se těší žáci a zaměstnanci gymnázia.

 PaedDr. Miroslav Bialoń, ředitel

Partneři školy