Video GFŽ k Mezinárodnímu dni tance

S některými žákyněmi jsme v průběhu 2. pololetí distanční výuky nacvičovaly online choreografii k příležitosti Mezinárodního dne tance 29. 4.  Tanec je výborný prostředek, jak uvolnit emoce a starosti. Je to příležitost k sebevyjádření a naplnění potřeby socializace. Nácvik tance splnil nejen aspekty psychologické, estetické, společenské, ale také nás naučil zodpovědnosti, pevné vůli a schopnosti pracovat v týmu. 

Video sestříhal student kvinty Ondřej Lindner. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=buCReAJ95co

YoutubeGFŽ: https://www.youtube.com/channel/UCZWXASPAOjdgNQRti_GqzqA

 

Zpět

Partneři školy