Slavnostní předání maturitních vysvědčení

Ve čtvrtek dne 26. května se v bohumínském kině uskutečnilo slavnostní předání

maturitních vysvědčení našim úspěšným maturantům. Akce se uskutečnila za hojné

účasti bohumínské veřejnosti a představitelů města Bohumín, kteří tak jako každoročně

odměnili tři nejúspěšnější maturanty z každé třídy zápisem do pamětní knihy města

a dárkovými předměty. Oceněni byli: Jakub Gryc, Viktorie Kaňoková, Stanislav Wąs,

Anna Glučová, Zuzana Starzyková a Gabriella Grillová, která byla jakožto 5500. úspěšná

absolventka ve více než stoleté historii školy oceněna i naší školou.

K důstojnému průběhu celé slavnostní akce nemalou měrou přispěl i školní pěvecký sbor,

který připravovala mgr. Veronika Moravcová.

Z celkového počtu 47 maturujících studentů vykonalo maturitní zkoušku 22 s vyznamenáním,

22 prospělo a pouze 3 neprospěli z dílčích částí zkoušky.

Úspěšným maturantům blahopřejeme a držíme palce při přijímacích zkouškách na vysoké školy.

 

PaedDr. Miroslav Bialoń

 


Zpět

Partneři školy