Jak může pomoci botanika při objasňování násilné trestné činnosti?

Toto téma se pokusil vysvětlit docent Jakub Chlebek, náš absolvent, který působí na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Studentům poodhalil postupy, které je nezbytné dodržet během složitých biochemických či chemických analýz ale také během morfologického či anatomického zkoumání rostlinného materiálu. Vše doplnil kazuistikami, které jsou všeobecně známy ale i těmi, kterými se zabýval on sám.

Děkujeme za přednášku, která byla určena studentům biologického semináře a proběhla v pondělí 20. června. Možná, že některé nahlodala v přesvědčení, že tato dráha (vědce – biologa – botanika) je nesmírně zajímavá. 

 Mgr. Jana Pastuchová 


Zpět

Partneři školy