Projekt v ZOO Ostrava

V pátek 19.11. 2021 se žáci 6.P zúčastnili projektu Zvířata šetří energií v rámci Šablon II.  Během dopoledního programu se střídalo opakování již známých skutečností a novými poznatky a následovalo shrnutí pomocí pracovního listu. Vzhledem k možnosti spojit teoretické informace s praktickým pozorováním některých zvířat, proběhla i vycházka expozicemi ZOO. Propojení práce odborníka a pedagoga vedlo k pružnější realizaci i k hlubšímu prohloubení probíraného tématu. Odborníkem byla Mgr. Dana Škorňáková. Pojmy jako Liebigův zákon minima a Shelfordův zákon tolerance či Allenovo, Glogerovo a Bergmanovo pravidlo jsou nyní již žákům důvěrně známé. Zmíněna byla i další pravidla a zákony, které se přímo ve škole neučí (Fosterovo, Renschovo či Hesseho pravidlo). Interaktivní část pod názvem Jak dlouho spí? byla realizována jako práce ve skupinách. Díky tomu je již všem jasné, že žirafa spí kratší dobu než třeba lev. Prostředí ostravské ZOO vybízelo k individuální procházce expozicemi, ve kterých si žáci mohli porovnat nabyté informace se skutečností.

 Mgr. Jana Pastuchová


Zpět

Partneři školy