První ročníky podnikly exkurzi do Olomouce

Studenti 5.P a 1. A se 31. 5. a 8. 6. vydali na exkurzi po památkách Olomouce. Své putování zahájili u zbytků románského Přemyslovského paláce na Václavském náměstí, kde se nachází také dominanta města – gotická katedrála svatého Václava.. Další zastávkou byly barokní skvosty města: kostel Panny Marie Sněžné a kostel svatého Michala. Vyhlídka z věže kostela svatého Michala (1.A) nebo svatého Mořice (5.P) ukázala město z ptačí perspektivy. Putování za historií ukončily obě třídy v centru chráněné památkové rezervace na Horním náměstí (renesanční radnice s orlojem, barokní sloup Nejsvětější Trojice a moderní Ariónova kašna). Při svém putování městem studenti neminuli jednotlivé fakulty Univerzity Palackého. Pěkné letní počasí přispělo příjemným zážitkům.
Mgr. Romana Davidová


Zpět

Partneři školy