Dějepisná exkurze do archeoparku v Chotěbuzi

V úterý 19. září se vydali studenti 2.P v doprovodu paní učitelky třídní Andrey Nadažyové a paní učitelky Jany Sladké zkoumat každodenní život Slovanů do archeoparku v Chotěbuzi. Dozvěděli jsme se mnohé nejen o tom, jak naši předci bydleli, jak se oblékali, jaké válečné taktiky a zbraně používali, ale i z jakých materiálů a jakým způsobem vyráběli své oblečení, jak se stravovali, co pěstovali a jaká řemesla znali.                                                                                                                                                         

Na závěr si naši studenti vyzkoušeli, jakým způsobem Slované lovili zvěř. Nově získané znalosti si upevnili v závěrečném kvízu. I přes nepříznivé počasí jsme si dějepisnou exkurzi užili.

Mgr. Jana Sladká


Zpět

Partneři školy