Kvintáni v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě

Ve čtvrtek 2. 11. se třída 5.P vydala na exkurzi a přednášku do vědecké knihovny v Ostravě. Celý program pro ně připravil lektor a bohemista Mgr. Jakub Maruš. Ten žáky nejprve knihovnou provedl a také jim vysvětlil, jak to ve vědecké knihovně funguje, a v čem se liší od knihoven městských. 
Poté se spolu s žáky zaměřil na dezinformační články na internetu či na grafické a vizuální prvky webové grafiky. Žáci se také věnovali výrazovým prostředkům sloužícím k posilování stereotypů ve společnosti a podsouvání úmyslů autorů článků.
Exkurze to byla velmi poučná.
 
Mgr. Jana Moškořová, Mgr. Adéla Kalíková

Zpět

Partneři školy