Sekunda a kvinta v Pevnosti poznání

V úterý 28.11. se sekunda a kvinta společně vydaly autobusem za poznáním do Olomouce. Nejprve byl pro ně připraven výukový program, následně si prohlédly celou expozici pevnosti a sekundáni ještě navštívili tamější planetárium.
 
Výukovým programem pro starší žáky, tedy kvintu, byla zajímavá a nevšední přednáška na téma Jak na stereotypy? v Centru kritického myšlení.
Žáci se formou diskuze ve skupinách či samostatně snažili přijít na to, co jsou stereotypy, jak stereotypy vznikají či jak ovlivňují naše myšlení a vnímání sociální reality. Na závěr přednášky se žáci zaměřili na svou vlastní osobu, kdy se pokoušeli nalézt odpověď na otázku, zda můžeme poznat své vlastní myšlenkové stereotypy.
 
Svět v kapce vody byl zase výukový program pro sekundu. Po osvěžení si znalostí o stavbě mikroskopu a samotném mikroskopování, následovalo pozorování kapky vody. Z pod mikroskopu na nás vykoukli různí korýši, nálevníci, nebo řasy. Obohacením programu bylo obchodování s žetony a organelami. Po směnném obchodě došlo k vyhodnocení aktivity a žáci se rozešli bádat po pevnosti.
  
Mgr. Jana Moškořová, Mgr. Adéla Kalíková, Mgr. Andrea Nadažyová, Mgr. Olga Šaterová

Zpět

Partneři školy