Úspěch v okresním kole SOČ

Ve středu, 14. dubna 2021, se konalo okresní kolo SOČ. Probíhalo netradičně.  Soutěžící zasedli ve svých obývacích pokojích u svých PC a vyčkávali na připojení, které proběhlo přesně v 8:45h. Mezitím porota zasedla taktéž k PC ale ve Středisku volného času Amos v Českém Těšíně. Na programu byly obhajoby prací celkem v devíti oborech.

Naši školu reprezentoval Marek Baraniak ze 7.P a to v soutěžním oboru zdravotnictví se svou prací pod názvem „Diabetes mellitus aneb jaké je to být diabetikem“.  Shodou okolností právě na tento den připadá Světový den monitoringu diabetu, který vyhlásila Mezinárodní federace diabetu.

Marek svou práci obhájil a obsadil 1. místo s postupem do krajského kola SOČ, které se uskuteční 7.5.2021 podobnou formou.

Děkujeme za reprezentaci a přejeme hodně úspěchů v dalších kolech!

Mgr. Jana Pastuchová   


Zpět