EUROREBUS - celostátní kolo => naše škola na 8. místě

Základní část letošního 26. ročníku soutěže Eurorebus probíhala tradičně - žáci v elektronických kolech a bonusovkách sbírali body, aby se dostali do krajského kola, které se ale neuskutečnilo a všichni postoupili do celostátního finále, které probíhalo on-line.

16. června usedli k počítačům v našich učebnách postupně tři vybraní zástupci z primy, sekundy a tercie. O několik minut později také tři reprezentanti 2.A, 3.A, sexty a septimy. Každý tým soutěžil za svou třídu, ale také se "sbíraly" body do soutěže škol. Kompletní výsledky naleznete na www.eurorebus.cz.

V kategorii ZŠ 01 se na 12. místě umístila sekunda a na 29. místě prima ze 73. 6. - 7. tříd ZŠ z celé České republiky.

V kategorii ZŠ 02 se na 30. místě umístila tercie z 85. 8. - 9. tříd ZŠ z celé České republiky.

V kategoii SŠ se na 26. místě umístila sexta, na 29. místě 3.A, na 47. místě 2.A a až na 59. místě septima z 91 tříd z celé České republiky.

Celkové získané body za všechny třídy nás posunuly na krásné 8. místo mezi všemi zúčastněnými školami, kterých bylo 76.

Všem, kteří se do soutěže zapojili děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

za kabinet zeměpisu Jana Nováková


Zpět

Partneři školy