Celostátní kolo soutěže Eurorebus v Praze

Dne 13. 6. 2022 se tříčlenná družstva primy, sekundy a tercie zúčastnila celostátního finále znalostní soutěže Eurorebus v Praze. Do finále jsou nominovány ty třídní kolektivy, které za šest měsíců v daném školním roce nasbírají nejvíc bodů za správně zodpovězená on-line kola. Ve velké konkurenci a vysoké náročnosti otázek z různých okruhů (zeměpis, biologie, finanční gramotnost, dějepis) se naše týmy umístily v první třetině nejlepších týmů České republiky:

  • sekunda – 11. místo (kategorie Z01)
  • prima – 12. místo (kategorie Z01)
  • tercie  - 19. místo (kategorie Z02)

V celkovém počtu bodů za školu naše gymnázium skončilo na 13. místě.

Všem soutěžícím blahopřejeme.

Mgr. Magda Konetzná


Zpět

Partneři školy