1. místo v celostátním kole SOČ

O víkendu, 16. – 18. června 2023, se konalo celostátní kolo prestižní soutěže STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Letošní 45. ročník se konal na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni. Naši školu i okres Karviná a kraj Moravskoslezský reprezentoval náš letošní absolvent 4.A JANIS BOJKO. V oboru chemie nenašel (řešeno sportovní terminologií) přemožitele. Janis pracoval na této práci více než 3 roky, věnoval tomu spoustu volného času a své poznatky formuloval také díky dlouhodobé stáži na Univerzitě Palackého v Olomouci (katedra organické chemie).

Janis v Plzni sesbíral snad všechny ceny, které byly uděleny. Umístil se na 1. místě!!!!! Získal tyto zvláštní ceny: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži, Návrh na cenu Učené společnosti České republiky, Cena Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského, Návrh do soutěže o cenu České hlavičky – SANITAS „Život a zdraví člověka“, Cena MŠMT, Cena ČVUT Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, Cena Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v.v.i. a Nadačního fondu J. Heyrovského „NANOškola 2023“, Cena rektora Univerzity Pardubice prof. Libora Čapka, PhD. (1. místo), Cena děkana Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice prof. Ing. Petra Němce, PhD. (1. místo).

Janisovi děkujeme za reprezentaci, blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů ve studiu a další vědecké práci.

Mgr. Jana Pastuchová   


Zpět

Partneři školy