Dokumenty školy

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací programy pro osmileté i čtyřleté studium jsou k dispozici na sekretariátě a v ředitelně školy.

Školní řád

Žádost o uvolnění z TV

Žádost o uvolnění z vyučování

Oznámení o změně zdravotní pojišťovny

Řád školní knihovny

Sazebník úhrad pro poskytování informací

Partneři školy