Biodny

06.01.    Zemřel Johann Gregor Mendel (1884)

12.01.    Vyhlášení CHKO Český les (2005)

02.02.    Světový den mokřadů (1971)

12.02.    Narodil se Charles Robert Darwin (1809)

16.02.    Kjótský protokol (1997)

18.02.    Lípy u Mže prohlášeny za památné stromy (2002)

22.02.    Česko se stalo členem UNESCO (1993)

01.03.    Zřízení Yelowstonského národního parku - 1. chráněného území na světě (1872)

22.03.    Světový den vody

23.03.    Světový meteorologický den

01.04.    Den ptactva

07.04.    Světový den zdraví

11.04.    Den proti hluku

22.04.    Den Země

24.04.    Světový den laboratorních zvířat - den boje proti vivisekci

26.04.    Výročí havárie v Černobylu (1986)

02.05.    Mezinárodní den ptačího zpěvu

09.05.    Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC) (2006)

17.05.    První český národní park (KRNAP) (1963)

18.05.    Mezinárodní den muzeí

22.05.    Mezinárodní den biodiverzity

24.05.    Evropský den parků

31.05.    Světový den bez tabáku

05.06.    Světový den životního prostředí

19.06.    Vyhlášení CHKO Jeseníky (1969)

27.06.    Světový den rybářství

08.06.    Světový den oceánů

17.06.    Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští

21.06.    Den květů, letní slunovrat

01.07.    Národní park České Švýcarsko (1999)

11.07.    Mezinárodní slavnosti Labe

01.08.    Schválen první zákon o státní ochraně přírody (1956)

14.08.    Kulminovala povodňová vlna v Praze (2002)

29.08.    Evropská noc pro netopýry

01.09.    Clean Up the World (celosvětový)

16.09.    Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy

22.09.    Evropský den bez aut

01.10.    Světový den vegetariánství

02.10.    Světový týden zvířat

04.10.    Mezinárodní den ochrany zvířat

11.10.    Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof

16.10.    Světový týden výživy

20.10.    Den stromů

21.10.    Den původních odrůd jablek

24.10.    Den OSN

01.11.    Den bez aut

03.11.    Den bez pesticidů

16.11.    Mezinárodní nekuřácký den

18.11.    Buy Nothing Day

26.11.    Začalo pravidelné měření teplot a zapisování počasí v pražském Klementinu (1775)

01.12.    Smlouva o Antarktidě (1959)

02.12.    Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství (1946)

29.12.    Mezinárodní den biologické rozmanitosti

Partneři školy