Náš ekotým

ROČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

 jako součást plánu práce a aktuálního ŠVP školy

 

MEZINÁRODNÍ ROK OVOCE A ZELENINY

 

MEZINÁRODNÍ ROK SKLA

 

EVROPSKÝ ROK ŽELEZNICE

 

 

 

 

HLAVNÍ CÍLE

TERMÍN

 

Hledání alternativního financování EVVO

průběžně

 

Zvyšování ekologického povědomí žáků a vyučujících

průběžně

 

Hlavní cíle ročního plánu EVVO ve školním roce 2021/2022 a plán předpokládaných významných environmentálních aktivit

 

Aktivity pro kolektivy tříd:

prima

Adaptační kurz

ZOO Ostrava – výukový program

Krmíme zpěvné ptactvo

Projekt Hmyzí tabule

září

podzimní měsíce

zimní měsíce

jarní měsíce

 

Mv

sekunda

Krmíme zpěvné ptactvo

Projekt Hmyzí tabule

URSUS

zimní měsíce

jarní měsíce

letní měsíce

 

Nd

tercie

Krmíme zpěvné ptactvo

Projekt Hmyzí tabule

ZOO Ostrava – výukový program

zimní měsíce

jarní měsíce

letní měsíce

 

Nd

kvarta

Projekt v rámci Šablon II -  (Mobilní planetárium)

Krmíme zpěvné ptactvo

Projekt Hmyzí tabule

Geologická exkurze Landek

zimní měsíce

jarní měsíce

letní měsíce

 

Ko

kvinta

Arboretum Nový Dvůr u Opavy

Herbář

Den zdraví

květen-červen

duben- červen

únor

 

 

Nd

1. A

Arboretum Nový Dvůr u Opavy

Herbář

Den zdraví

květen-červen

duben- červen

únor

Ps

sexta

Arboretum Nový Dvůr u Opavy

Výuka v ZOO  

září

červen

Ps

2. A

Arboretum Nový Dvůr u Opavy

Výuka v ZOO 

září

červen

Mv

septima

Exkurze FN Ostrava – transfuzní stanice

Slezská nemocnice Opava -  Muzeum ošetřovatelství, Muzeum patologie

prosinec

červem

Ps

3.A

Exkurze FN Ostrava – transfuzní stanice

Slezská nemocnice Opava -  Muzeum ošetřovatelství, Muzeum patologie

prosinec

červem

Mv

oktáva

Slezská nemocnice Opava -  Muzeum ošetřovatelství, Muzeum patologie

září

Ps

4.A

Slezská nemocnice Opava -  Muzeum ošetřovatelství, Muzeum patologie

září

Nd

 

Výstavy, divadlo, exkurze, přednášky odborníků podle nabídky

 

 

 

Aktivity pro vybrané jednotlivce a skupiny dětí a studentů:

Seminář Bi 3 a Bi 4

Klimatické změny - jaká budoucnost nás čeká? (projekt Mobilního planetária)

Soutěže KEV Praha – Výtvarná a literární

Online akce a projekty

Projekt v rámci Šablon II - Klimatické změny - jaká budoucnost nás čeká? (Mobilní planetárium) – BiS4 – Ps, Nd

jednotlivci

Účast v soutěžích – BiO, SOČ, KEV apod. (včetně elektronické verze)

 

Celoškolní aktivity s účastí jednotlivců i celých kolektivů:

Den zdraví – projektový den pro žáky 1. ročníků

Ps, Nd

Školní ekologická konference (dle epidemiologické situace)

 • Zadání témat – prosinec – březen
 • Třídní projekty – průběžně
 • Kolektivní projekty – referáty jednotlivců – duben

Akce ve spolupráci s MÚ -  odborem školství

Ps, Nd, Kt, Mv

Den Země PLAST NEBO SKLO, ROK ŽELEZNICE (dle epidemiologické situace)

 

Ps,Nd, Mv,  Kt, TU

 

Oblast ekologizace provozu školy:

Propagace recyklace plastů

celoročně

Šetrné hospodaření s hygienickými potřebami a papírem (kopírování)

celoročně

Šetrné zacházení se školním mobiliářem

celoročně

 

Oblast estetizace školního prostředí:

Zalévání a hnojení květin

celoročně

 Nd,

Údržba hrnkových výsadeb před školou

celoročně

Wr, Hl

Péče o chovaná zvířata – krmení, čištění

celoročně

Nd

Výzdoba chodby kolem učeben Bi

průběžně

Nd

Údržba travnatých ploch školy

průběžně

p. školník

Údržba badatelny

průběžně

p. školník

Instalace ptačích budek, kontrola dlaždice Wildlife, udržba hmyzího hotelu, pítek pro ptáky a krmítek pro hmyz

průběžně

Nd, p. školník, p. údržbář

Údržba odpočinkových zón na školních chodbách

 

p. údržbář

 

Oblast zvýšeného zřetele v rámci evaluace vzdělávání:

 

 • Celý rok probíhá ve znamení vyhlášených roků (ROK OVOCE A ZELENINY, ROK SKLA, ROK ŽELEZNICE)
 • Zvýšený podíl alternativních metod výuky (např. projektů) vzhledem k podílu teoretické, vědomostní složky učiva ve výuce humanitních předmětů, matematiky
 • Prohlubování praktických dovedností žáků v přírodovědných předmětech
 • V českém jazyce prohloubit schopnosti žáků vyjadřovat, zpracovat a prezentovat poznatky a postoje (podpořit rozvoj verbální složky)
 • Práce s textem – prezentace žáků související se samostatnou tvorbou
 • Zvýšit míru využívání ITC (interaktivní tabule, nová učebna informatiky)
 • Důsledně vést žáky k udržování nejbližšího prostředí, kterým je školní interiér.

 

V Bohumíně 10. září 2021

 

Vypracovala: Mgr. Jana Pastuchová, koordinátor EVVO

 

Schválil: PaedDr. Miroslav Bialoń, ředitel školy


ŠKONÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 jako součást plánu práce a aktuálního ŠVP školy

ROK ZDRAVÍ ROSTLIN

 

 

HLAVNÍ CÍLE

TERMÍN

 

Hledání alternativního financování EVVO

průběžně

 

Zvyšování ekologického povědomí žáků a vyučujících

průběžně

Hlavní cíle ročního plánu EVVO ve školním roce 2019/2020 a plán předpokládaných významných environmentálních aktivit

Aktivity pro kolektivy tříd:

prima

Adaptační kurz

Krmíme zpěvné ptactvo

Projekt Hmyzí tabule

září

zimní měsíce

jarní měsíce

 

Mv

sekunda

Krmíme zpěvné ptactvo

Projekt Hmyzí tabule

zimní měsíce

jarní měsíce

 

Nd

tercie

Krmíme zpěvné ptactvo

Projekt Hmyzí tabule

zimní měsíce

jarní měsíce

 

Ko

kvarta

Krmíme zpěvné ptactvo

Recyklohraní

Projekt Hmyzí tabule

zimní měsíce

celoročně

jarní měsíce

 

Nd

kvinta

Flascharův důl

Arboretum Nový Dvůr u Opavy

Herbář

Den zdraví

Výstava květeny

září

květen

duben- červen

únor

duben

 

 

Ps

1. A

Flascharův důl

Arboretum Nový Dvůr u Opavy

Herbář

Den zdraví

Výstava květeny

září

květen

duben - červen

únor

duben

 

Mv

sexta

Arboretum Nový Dvůr u Opavy

Výuka v ZOO  

září

červen

Ps

2. A

Arboretum Nový Dvůr u Opavy

Výuka v ZOO 

září

červen

Mv

 

Výstavy, divadlo, exkurze, přednášky odborníků podle nabídky

 

 

 

Aktivity pro vybrané jednotlivce a skupiny dětí a studentů:

Seminář Bi 3. a Bi4

Soutěže KEV Praha – Výtvarná a literární

Elektronické akce

jednotlivci

Účast v soutěžích – SOČ, KEV apod. – elektronická verze

 

Celoškolní aktivity s účastí jednotlivců i celých kolektivů:

 

 

Školní ekologická konference (dle epidemiologické situace)

 • Zadání témat – prosinec – březen
 • Třídní projekty – průběžně
 • Kolektivní projekty – referáty jednotlivců – duben

Akce ve spolupráci s MÚ -  odborem školství

Ps, Nd, Kt, Mv

Den Země (dle epidemiologické situace)

 

Ps,Nd, Mv,  Kt, TU

Oblast ekologizace provozu školy:

Propagace recyklace plastů

celoročně

Šetrné hospodaření s hygienickými potřebami a papírem (kopírování)

celoročně

Šetrné zacházení se školním mobiliářem

celoročně

 

 

 

Oblast estetizace školního prostředí:

Zalévání a hnojení květin

celoročně

 Nd,

Údržba hrnkových výsadeb před školou

celoročně

Wr, Hl

Péče o chovaná zvířata – krmení, čištění

celoročně

Nd

Výzdoba chodby kolem učeben Bi

průběžně

Nd

Údržba travnatých ploch školy

průběžně

p. školník

Údržba badatelny

průběžně

p. školník

Instalace ptačích budek, kontrola dlaždice Wildlife, oprava hmyzích hotelů, pítek pro ptáky a krmítek pro hmyz

průběžně

Nd, p. školník, p. údržbář

Údržba odpočinkových zón na školních chodbách

 

p. údržbář

 

Oblast zvýšeného zřetele v rámci evaluace vzdělávání:

 

 • Celý rok probíhá ve znamení školního projektu „ Rok zdraví rostlin“.
 • Zvýšený podíl alternativních metod výuky (např. projektů) vzhledem k podílu teoretické, vědomostní složky učiva ve výuce humanitních předmětů, matematiky
 • Prohlubování praktických dovedností žáků v přírodovědných předmětech
 • V českém jazyce prohloubit schopnosti žáků vyjadřovat, zpracovat a prezentovat poznatky a postoje (podpořit rozvoj verbální složky)
 • Práce s textem – prezentace žáků související se samostatnou tvorbou
 • Zvýšit míru využívání ITC (interaktivní tabule, nová učebna informatiky)
 • Důsledně vést žáky k udržování nejbližšího prostředí, kterým je školní interiér.

 

V Bohumíně 1. září 2020

 

Vypracovala: Mgr. Jana Pastuchová, koordinátor EVVO

 

Schválil: PaedDr. Miroslav Bialoń, ředitel školy


POZNEJ PERIODICKOU TABULKU PRVKŮ aneb PUTOVÁNÍ ZA PRVKY

ROČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

jako součást plánu práce a aktuálního ŠVP školy

Hlavní cíle ročního plánu EVVO ve školním roce 2018/2019 a plán předpokládaných významných environmentálních aktivit

HLAVNÍ CÍLE

TERMÍN

Hledání alternativního financování EVVO

Průběžně

Zvyšování ekologického povědomí žáků a vyučujících

Průběžně

Vylepšování zázemí pro výuku přírodovědných předmětů

Průběžně

Realizace projektu POZNEJ PERIODICKOU TABULKU PRVKŮ aneb PUTOVÁNÍ ZA PRVKY

Průběžně

 


Aktivity pro kolektivy tříd:

Prima

Adaptační kurz

Krmíme zpěvné ptactvo

Recyklohraní

Projekt Hmyzí tabule

Výuka v ZOO

Vánoční kapr

Exkurze URSUS

Září 2018

Zimní měsíce celoročně

Jaro-léto 2019

listopad 2018

Prosinec 2018

červen 2019

Kt

 

 

sekunda

Krmíme zpěvné ptactvo

Recyklohraní

Projekt Hmyzí tabule

Včelařské muzeum

Zimní měsíce celoročně

Jaro-léto 2019

červen 2019

Nd

 

Tercie

Krmíme zpěvné ptactvo

Recyklohraní

Projekt Hmyzí tabule

Výuka v ZOO

Zimní měsíce celoročně

Jaro-léto 2019

Jaro 2019

Kt

Kvarta

Krmíme zpěvné ptactvo

Recyklohraní

Projekt Hmyzí tabule

Putování s dinosaury

Exkurze Landek Park

Zimní měsíce celoročně

Jaro-léto 2019

Únor 2019

červen 2019

Ps

 

 

Kvinta

Den zdraví

Arboretum

Jarní květena - výstava

Přednáška - Přírodní krásy Ostravska

Únor 2019

květen 2019

duben 2019

květen 2019

Kt

 

1. A

Den zdraví

Arboretum

Jarní květena - výstava

Únor 2019

květen 2019

duben 2019

Nd

Sexta

Výuka v ZOO - „CITES - pochybné suvenýry"

červen 2019

So

2. A

 

Výuka v ZOO - „CITES - pochybné suvenýry"

Celoročně

červen 2019

So

Septima

Krevní centrum FNO

Exkurze na patolog. oddělení a muzea ošetřovatelství při Slezské nemocnici v Opavě

 

Prosinec 2018

květen 2019

Ps

 

3.A

Krevní centrum FNO

Exkurze na patolog. oddělení a muzea ošetřovatelství při Slezské nemocnici v Opavě

Prosinec 2018

květen 2019

Nd

 


 

Seminář Bi 3. a Bi4

Týden vědy a techniky AV ČR - přednášky a výstavy

Exkurze v ZOO Ostrava - výuka k zoologickým tématům - viz nabídka ZOO

Výstavy v regionu (Ostravské muzeum, Muzeum Těšínska apod.)

Příprava Ekologické konference a Dne Země

Terénní pozorování - Pozorování v badatelně

Vánoční kapr - soutěž pro žáky primy

Exkurze - Záchranná stanice Bartošovice na Moravě

Soutěže KEV Praha - Výtvarná a literární

Workshop (s mezinárodní účastí)

Jak se dívat na DNA - workshop OU

Badatelský kroužek a jednotlivci

Účast v soutěžích - BiO, SOČ, KEV, ZOO Ostrava apod.

Práce v badatelně - kontrola oživení hotelů pro hmyz - pořízení fotodokumentace

Kontrola oživení dlaždice Wildlife

Celoškolní aktivity s účastí jednotlivců i celých kolektivů:

Ekologická konference KEV MSK v Ostravě - účast

Ps

Celoměstská ekologická konference

 • Zadání témat - prosinec-březen
 • Třídní projekty - průběžně
 • Kolektivní projekty - referáty jednotlivců
 • Workshop (s mezinárodní účastí)

Ps, Kt, Nd, So

 

 

 

Nd

Den Země - Putování za prvky

Ps, Kt, Nd, So

Oblast ekologizace provozu školy:

Odvoz elektroodpadu přes projekt Recyklohraní

Průběžně

Propagace recyklace plastů

Celoročně

Šetrné hospodaření s hygienickými potřebami a papírem (kopírování)

Celoročně

Oblast estetizace školního prostředí:

Zalévání a hnojení květin

celoročně

Halfarová, Wronková

Údržba hrnkových výsadeb a okrasných záhonů před školou

celoročně

p. Wronková

Péče o chovaná zvířata - krmení, čištění

celoročně

Ps, Nd, Do

Výzdoba chodby kolem učeben Bi

průběžně

Nd

Údržba travnatých ploch školy

průběžně

p. Richter

Úprava pozemku a instalace mobiliáře, umístění lavic a krmítek, budek a napajedla

Září-říjen 2018, duben-červen 2019

p.Richter, Nadažy

 

 

Oblast zvýšeného zřetele v rámci evaluace vzdělávání:

 • Zvýšený podíl alternativních metod výuky (např. projektů) vzhledem k podílu teoretické, vědomostní složky učiva ve výuce humanitních předmětů, matematiky
 • Prohlubování praktických dovedností žáků v přírodovědných předmětech
 • V českém jazyce prohloubit schopnosti žáků vyjadřovat, zpracovat a prezentovat poznatky a postoje (podpořit rozvoj verbální složky)
 • Zvýšit míru využívání ITC (interaktivní tabule, nová učebna informatiky)
 • Důsledně vést žáky k udržování nejbližšího prostředí, kterým je školní interiér.

V Bohumíně 1. září 2018

Vypracovala: Mgr. Jana Pastuchová, koordinátor EVVO

Schválil: PaedDr. Miroslav Bialoň, ředitel školy

 

Partneři školy