O nás

Jsme gymnázium s dlouholetou tradicí

Prohlédněte si film o našem gymnáziu - stahujte zde.

Naším zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Jako jediná střední škola v Bohumíně nabízíme úplné střední všeobecné vzdělání ve čtyřletém i osmiletém studijním cyklu.

Naši školu, která nese jméno někdejšího profesora matematiky a ředitele Františka Živného, najdete v klidné zóně u městského parku, který bezprostředně navazuje na areál školy.

Vzdělání a výchovu mladých lidí - absolventů 5. a 9. tříd základních škol z Bohumína a blízkého okolí zajišťuje 30 plně aprobovaných středoškolských učitelů. Snahou celého kolektivu je probouzet zájem studentů o různé vědní obory. Snažíme se o to, aby sami pochopili, že nejde o biflování pouček a textů, ale o hledání vzájemných vztahů a vyvozování souvislostí. Chceme, aby se studenti na naší škole cítili příjemně, ale zároveň aby respektovali určitá pravidla, bez nichž se neobejdou ve svém dalším životě. Vždyť v dnešní hektické době budou potřebovat smysl pro čestnost, pravdivost, pracovitost. Snažíme se, aby tyto vlastnosti spolu se získanými poznatky na poli vědění daly základ našim absolventům pro další profesní růst.

Samozřejmě si přejeme, aby léta strávená na bohumínské alma mater vzpomínali jako na jedno z nejhezčích období studentských let a aby se sem rádi vraceli.


Základní informace o škole - anglická verze

Basic information about our school. download


Základní informace o škole - německá verze

Herzlich willkommen im František Živný - Gymnasium in Bohumin. download


Základní informace o škole - ruská verze

Несколько слов о нас. download


Hlavní výuka

 • čtyřletý obor Gymnázium 79-41-K/41 (pro absolventy 9. tříd ZŠ)
 • osmiletý obor Gymnázium 79-41-K/81 (pro absolventy 5. tříd ZŠ)

Vzdělávací předměty

 • jazyk český, dějepis, zeměpis, základy společenských věd, fyzika, chemie, biologie, matematika, deskriptivní geometrie – podle zájmu studentů jsou ve třídách upravovány dotace hodin na jednotlivé předměty, příp. jsou zřizovány i nepovinné předměty (sborový zpěv)

Cizí jazyky

 • jazyk anglický, jazyk francouzský, jazyk německý, jazyk ruský
 • výuka je doplněna jazykovými a poznávacími exkurzemi (Londýn, Paříž, Švýcarsko)
 • volitelné jazykové konverzace v rozsahu 2 hod. týdně

Výpočetní technika

 • dvě učebny počítačů napojeny na Internet
 • výuka je zaměřena od seznámení se s obsluhou PC až po základní znalosti z oblasti algoritmizace úloh, používání uživatelského software
 • multimediální učebny s dataprojektorem
 • možnost využití učeben v odpoledních hodinách

Volitelné předměty a semináře

 • velký výběr a nabídka podle zájmu studentů (IVT, základy administrativy, konverzace, sportovní hry – odbíjená, košíková, posilování, atd.)
 • semináře z matematiky, biologie, zeměpisu, chemie, fyziky, ZSV, dějepisu, latiny...

Základy ekonomiky a administrativy

 • obchodní korespondence, základy ekonomiky, ekonomický seminář
 • psaní na pc všemi deseti prsty

Tělesná výchova

 • tělocvična, Fitcentrum – perfektní vybavení, možno využívat i ve volném čase, volejbalové hřiště, tenisový kurt, využíváno je také aquacentrum a sportovní hala, v zimě zimní stadion – bruslení, hokej
 • lyžařské kurzy – sekunda, 1. ročníky, kvinta
 • sportovně – turistické kurzy – 2. ročníky, sexta

Hudební výchova

 • školní pěvecký sbor

Poznávací exkurze

 • biologie (Arboretum, zoo), zeměpis, dějepis, jazyk český (Východní Čechy), výtvarná exkurze pro primu – kvarta (Beskydy) práce s talenty, se studenty, kteří mají zájem o určité předměty (soutěže, olympiády, konverzace, MO, FO, BiO, ChO, sportovní soutěže) – máme několik vítězů okresních i regionálních kol.

Materiální zabezpečení výuky

 • Přednáškový sál s kapacitou 60 míst s didaktickými pomůckami a projekční technikou
 • Odborné učebny – F, Ch, Bi + laboratoře, D, ZSV, Z, JČ, VV, HV – zařízeny jsou dataprojektory, počítači
 • IVT – 2 učebny vybaveny počítači, 3D tiskárnami, robotickými sadami VEX GO, VEX IQ a MICRO:BIT
 • 20 přenosných dataprojektorů
 • Základy administrativy - multimediální učebna pc
 • Kopírka pro studenty (na karty)
 • Nejmodernější pomůcky pro výuku všech předmětů
 • Pro výuku cizího jazyka 3 učebny vybavené řídicím pultem, sluchátkovým obvodem, CD a DVD přehrávačem, počítačem
 • Knihovna – je možno využívat ve volném čase

Stravování

 • Obědy jsou zajištěny ve školní jídelně ZŠ Masarykovy v Bohumíně
 • V budově gymnázia je zřízen bufet s každodenním provozem

Partneři školy