Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace, se sídlem Jana Palacha 794, 735 81 Bohumín, IČO: 62331205 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Svá práva vůči správci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů nebo přímo ve škole.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jobman, s.r.o.

IČO: 27177726

se sídlem: Livornská 449, 109 00 Praha 

doručovací/komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha

e-mail: dpo@dpohotline.cz

telefon: +420 910 120 377

datová schránka: tkyd8fz

Partneři školy