Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na středních školách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/02.0108

Příjemce dotace: Ostravská univerzita v Ostravě

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Realizace: 06/2013 – 12/2014

Výše finanční dotace: 3 883 070,84 Kč

Stručný obsah projektu: Projekt je zaměřen na zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na SŠ v MSK a zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech. Projekt přispěje ke zvýšení motivace žáků ke studiu přírodovědných předmětů na 7 SŠ v MSK prostřednictvím vyvinutí metodiky implementace projektové metody vyučování a inovativních ICT pomůcek do vyučování přírodovědných předmětů. Hlavním výstupem projektu budou celoroční školní projekty, které budou zpracovávat žáci partnerských škol a následně prezentovat na závěrečném workshopu

Cíle projektu:

  • Přispět ke zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na SŠ
  • Podporovat a rozvíjet potenciál žáků k vybudování základu pro celoživotní učení
  • Posílení dynamického rozvoje osobnosti žáků oproti statickému učení velkého množství faktů
  • Posilovat mezipředmětové vazby
  • Posilovat měkké dovednosti žáků při skupinové práci a prezentaci projektů

Zpět

Partneři školy