PŘÍRODOVĚDNÉ LABORATOŘE V GYMNÁZIÍCH

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/29.01725

Žadatel a koordinátor projektu: Moravskoslezský kraj

Doba realizace projektu: únor 2015 – září 2015

Jedná se o projekt v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 (dále jen „ROP“), prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání.

Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů ve středních školách zřízených Moravskoslezským krajem. V rámci projektu budou modernizovány/vybudovány laboratoře/učebny pro výuku přírodovědných předmětů a tím dojde ke zlepšení podmínek pro výuku a názornosti, pestrosti výuky a bude možno respektovat individuální potřeby žáků.

Výstupem projektu budou modernizované/nově vybudované laboratoře/učebny pro výuku přírodovědných předmětů na šesti školách zřízených Moravskoslezským krajem partnersky zapojených do krajského projektu.

Výstupem projektu v rámci našeho gymnázia, jako partnera projektu, budou:

  • měřící soupravy pro počítačem podporované experimenty – např. senzor pohybu, senzor síly, senzor napětí a proudu, senzor radiace, proudový senzor, teplotní senzor apod. včetně software - multilicence,
  • IT technika – 8 notebooků,
  • pomůcky pro výuku fyziky – např. mlžná komora, model čtyřdobého spalovacího motoru, model dvoudobého spalovacího motoru, Elektřina – demonstrační sada apod.,
  • ostatní pomůcky pro výuku chemie a biologie – Demonstrační souprava Elektrochemie, Molekulová stavebnice – organická chemie.

Zpět

Partneři školy