Vzdělávání jako cesta k úspěchu v 21. století

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Gymnázium Bohumín na základě Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání podalo v březnu 2017 žádost o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Vzdělávání jako cesta k spěchu v 21. století“. Doba realizace projektu: od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2019. Rozpočet projektu celkem: 677.856,00 Kč.

Cílem výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Výzva byla vyhlášena v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání v prioritní ose PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo (rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 16_035/0005834-01 ze dne 13. července 2017) o poskytnutí dotace na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu „Vzdělávání jako cesta k úspěchu v 21. století“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005834.

Klíčové aktivity projektu:

 • Název aktivity: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Počet aktivit: 32

 • Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ, DVPP v rozsahu 16 hodin – Inkluze
 • Počet aktivit: 25

 • Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ, DVPP v rozsahu 8 hodin – Čtenářská gramotnost
 • Počet aktivit: 5

 • Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ, DVPP v rozsahu 8 hodin – Cizí jazyky
 • Počet aktivit: 10

 • Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ, DVPP v rozsahu 8 hodin – Mentoring
 • Počet aktivit: 5

 • Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ, DVPP v rozsahu 8 hodin – Matematická gramotnost
 • Počet aktivit: 5

 • Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ, DVPP v rozsahu 8 hodin – Výchova k podnikavosti
 • Počet aktivit: 5

 • Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ, DVPP v rozsahu 8 hodin – Polytechnické vzdělávání
 • Počet aktivit: 10

 • Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ, DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT
 • Počet aktivit: 5

 • Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ, DVPP v rozsahu 8 hodin – Osobnostně sociální rozvoj
 • Počet aktivit: 25

Skutečná realizace projektu byla zahájena dne 1. září 2017.


Ke stažení:

Zpět

Partneři školy