Řekli o nás (nejen v televizi)


Nová laboratoř biologie

Jeden den gymnázistou...

Celoměstská ekologická konference

Den udržitelného rozvoje

Maturitní zkoušky 2017

Studio B s učitelem Vladimírem Jeřábkem

Den otevřených dveří - 95 let školy

Tři studentky na jazykovém pobytu ve Velké Británii

Moderní fyzikální pomůcky

Nová počítačová učebna

Partneři školy