Maturita

Informace k maturitě

Kalendář maturitní zkoušky

Písemné práce: -
Jarní zkušební období - didaktické testy: 24. 5. - 26. 5. 2021 (řádný termín)

Mimořádný termín: 7. - 9. 7. 2021 (pro maturanty, kteří se z důvodu onemocnění COVID-19 nebo karantény nemohli účastnit řádného termínu)

Zpřístupnění výsledků didaktických testů škole: 7. 6. 2021

Jarní zkušební období - ústní část 8.P: nejdříve od 1. 6. 2021 (bude upřesněno)
Jarní zkušební období - ústní část 4.A: nejdříve od 3. 6. 2021 (bude upřesněno)

Maturitní kalendář 2021:  https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar

Informace o maturitě 2021 z Cermatu: maturita.cermat.cz

Nové informace MŠMT ze dne 28. 1. 2021 k maturitě: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavilo-detaily-k-maturitam-a-zaverecnym-zkouskam

Informace MŠMT ze dne 30. 11. 2020 k maturitě: www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitni-zkousky

Testy z minulých let pro procvičování naleznete mj. také v aplikaci České školní inspekce InspIS SETmobile. Viz níže...

Dopis NÚŠI-informace pro SŠ-InspIS SETmobile-2.2.2021.pdfKe stažení: