Maturita

Informace k maturitě

Kalendář maturitní zkoušky

Písemné práce: český jazyk - 21. duben 2022, anglický jazyk - 22. duben 2022, druhý cizí jazyk - 25. duben 2022
Jarní zkušební období - didaktické testy: 2. 5. - 5. 5. 2022

Jarní zkušební období - ústní část 8.P: nejdříve od 16. 5. 2022 (bude upřesněno)
Jarní zkušební období - ústní část 4.A: nejdříve od 19. 5. 2022 (bude upřesněno)

Maturitní kalendář 2022:  https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar

Informace o maturitě 2022 z Cermatu: maturita.cermat.cz

Testy z minulých let pro procvičování naleznete mj. také v aplikaci České školní inspekce InspIS SETmobile. Viz níže...

 Ke stažení:

Partneři školy