Maturita

Informace k maturitě

 

Kalendář maturitní zkoušky


Písemné práce: 22.duben 2024 (český jazyk) a 23. duben 2024 (cizí jazyk)

Jarní zkušební období - didaktické testy: 2. 5. - 3. 5. a 6. 5. - 7. 5. 2024

Jarní zkušební období - ústní část:  16. 5. - 17. 5. 2024 a 20. 5. - 24. 5. 2024

Maturitní kalendář:  https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar

Informace o maturitě z Cermatu: maturita.cermat.cz

Testy z minulých let pro procvičování naleznete mj. také v aplikaci České školní inspekce InspIS SETmobile. Viz níže...

 Ke stažení:

Partneři školy