Maturita

Informace k maturitě

Kalendář maturitní zkoušky

Písemné práce: duben 2023 (bude upřesněno)
Jarní zkušební období - didaktické testy: 2. 5. - 5. 5. 2023

Jarní zkušební období - ústní část: nejdříve od 16. 5. 2023 (bude upřesněno)

Maturitní kalendář:  https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar

Informace o maturitě z Cermatu: maturita.cermat.cz

Testy z minulých let pro procvičování naleznete mj. také v aplikaci České školní inspekce InspIS SETmobile. Viz níže...

 Ke stažení:

Partneři školy