Mimoškolní aktivity

Školní sportovní klub

Školní sportovní klub AŠSK při Gymnáziu Fr. Živného v Bohumíně, pobočný
spolek nabízí možnosti sportovního vyžití v době mimo výuku (jen pro členy
klubu!), a to:


Posilování ve školní posilovně

 • pondělí 13:15 do 14:30
 • úterý 13:15 do 14:30
 • středa 13:15 do 14:30
 • čtvrtek 13:15 do 14:30
 • s odbornou radou vám budou k dispozici tělocvikáři, kteří budou v posilovně vykonávat dozor

Hraní stolního tenisu

 • pondělí 13:15 do 14:30
 • úterý 13:15 do 14:30
 • středa 13:15 do 14:30
 • čtvrtek 13:15 do 14:30
 • v prostorách u posilovny (možnost zapůjčení raket i míčků)

Využití školní tělocvičny

 • po předchozí domluvě pondělí – pátek od 13:15 do 14:30
 • lze hrát basketbal, tenis, volejbal, minikopaná, florbal

Kroužek MINIVOLEJBALU/VOLEJBALU

 • dle zájmu z řad žáků a žákyň nižšího, ale i vyššího gymnázia
 • pod vedením Mgr. Jany Novákové

Členství v klubu získáte u Mgr. Jany Novákové, předsedkyně klubu, vyplněním
přihlášky a zaplacením členského příspěvku 300 Kč na jeden školní rok.

 


Pěvecký sbor

Schůzky probíhají: každý čtvrtek 7. a 8. vyučovací hodinu

Sbor vede: Mgr. Martina Štěrbová, Bc. Bára Lukšová

Žáci nižšího i vyššího stupně našeho gymnázia, kteří rádi zpívají, mohou navštěvovat sborový zpěv. Probíhá dvě vyučovací hodiny týdně v prostorách hudebny. Žáci si zde kultivují hlas, zlepšují pěveckou techniku a rozvíjí své pěvecké dovednosti, ale především zpívají písně různých žánrů jak jednohlasé, tak vícehlasé. To, co si zpěváci nacvičí, pak mohou předvést při různých příležitostech, např. na vánočním vystoupení či na vyřazování maturantů.


Státní jazyková škola

Ve školním roce 2023/24 znovu probíhá na naší škole kurz angličtiny pod hlavičkou státní jazykové školy ve Frýdku – Místku.

Kurzy probíhají vždy jednou týdně po dvou vyučovacích hodinách a na konci školního roku získají žáci osvědčení o absolvování příslušného ročníku.

Od září 2023 opět probíhají přípravné jazykové kurzy k vykonání základní státní jazykové zkoušky z anglického jazyka pro žáky 3. A a 7. P, které jsou realizovány Jazykovou školou Hladnov s právem státní jazykové zkoušky.


Klub robotiky

Schůzky probíhají: pondělí 13:30 - 15:00, v učebně informatiky (č. dveří 316)

Ve školním roce 2023/2024 bude znovu probíhat Klub robotiky, který povede Mgr. Jan Josiek. K dispozici je několik robotických sestav VEX IQ a VEX GO. Do klubu se může přihlásit kterýkoliv žák školy, účast je bezplatná. Činnost bude uzpůsobena každému jednotlivci dle jeho schopností. Schůzky budou probíhat obvykle jednou týdně v odpoledních hodinách.

Partneři školy