Mimoškolní aktivity

Školní sportovní klub

Školní sportovní klub při Gymnáziu Fr. Živného v Bohumíně nabízí možnosti sportovního vyžití v době mimo výuku (jen pro členy klubu!), a to:

Posilování

  • pondělí, úterý, čtvrtek od 13:30 do 15:00
  • s odbornou radou vám budou k dispozici tělocvikáři, kteří budou v posilovně vykonávat dozor

Stolní tenis

  • pondělí, úterý, čtvrtek od 13:30 do 15:00
  • v prostorách u posilovny (možnost zapůjčení raket i míčků)

Školní tělocvičnu

  • pátek od 13:30 do 14:30
  • lze hrát basketbal, tenis, volejbal, minikopaná, florbal

Členství v klubu získáte vyplněním přihlášky a zaplacením členského příspěvku 200 Kč na jeden školní rok.


Pěvecký sbor

Schůzky probíhají: každý čtvrtek 7. a 8. vyučovací hodinu

Sbor vede: Mgr. Veronika Moravcová

Žáci nižšího i vyššího stupně našeho gymnázia, kteří rádi zpívají, mohou navštěvovat sborový zpěv. Probíhá dvě vyučovací hodiny týdně v prostorách hudebny. Žáci si zde kultivují hlas, zlepšují pěveckou techniku a rozvíjí své pěvecké dovednosti, ale především zpívají písně různých žánrů jak jednohlasé, tak vícehlasé. To, co si zpěváci nacvičí, pak mohou předvést při různých příležitostech, např. na vánočním vystoupení či na vyřazování maturantů.


Státní jazyková škola

Ve školním roce 2020/21 znovu probíhá na naší škole kurz angličtiny pod hlavičkou státní jazykové školy ve Frýdku – Místku. Studenti sekundy a tercie pokračují druhým rokem v kurzu. Oba kurzy vede Mgr. Gabriela Niedermeier Jelínková. Kurzy probíhají vždy jednou týdně po dvou vyučovacích hodinách a na konci školního roku získají studenti osvědčení o absolvování příslušného ročníku.

Žáci primy se ve školním roce 2020/2021 mohou také do jazykovky přihlásit. Jazykovka bude probíhat ve čtvrtky od 14 hodin a lektorkou bude Mgr. Jana Sochorová.

Partneři školy