Mimoškolní aktivity

Školní sportovní klub

Školní sportovní klub AŠSK při Gymnáziu Fr. Živného v Bohumíně, pobočný spolek nabízí možnosti sportovního vyžití v době mimo výuku (jen pro členy klubu!), a to:

Posilování

 • pondělí 13:15 do 14:30
 • úterý od 7:00 do 7:50, 13:15 do 14:30
 • středa 13:15 do 14:30
 • čtvrtek 13:15 do 14:30
 • s odbornou radou vám budou k dispozici tělocvikáři, kteří budou v posilovně vykonávat dozor

Stolní tenis

 • pondělí 13:15 do 14:30
 • úterý od 7:00 do 7:50, 13:15 do 14:30
 • středa 13:15 do 14:30
 • čtvrtek 13:15 do 14:30
 • v prostorách u posilovny (možnost zapůjčení raket i míčků)

Školní tělocvičnu

 • po předchozí domluvě pondělí – pátek od 13:15 do 14:30
 • lze hrát basketbal, tenis, volejbal, minikopaná, florbal

Členství v klubu získáte u Mgr. Jany Novákové, předsedkyně klubu, vyplněním přihlášky a zaplacením členského příspěvku 200 Kč na jeden školní rok.


Pěvecký sbor

Schůzky probíhají: každý čtvrtek 7. a 8. vyučovací hodinu

Sbor vede: Mgr. Veronika Moravcová

Žáci nižšího i vyššího stupně našeho gymnázia, kteří rádi zpívají, mohou navštěvovat sborový zpěv. Probíhá dvě vyučovací hodiny týdně v prostorách hudebny. Žáci si zde kultivují hlas, zlepšují pěveckou techniku a rozvíjí své pěvecké dovednosti, ale především zpívají písně různých žánrů jak jednohlasé, tak vícehlasé. To, co si zpěváci nacvičí, pak mohou předvést při různých příležitostech, např. na vánočním vystoupení či na vyřazování maturantů.


Státní jazyková škola

Ve školním roce 2021/22 znovu probíhá na naší škole kurz angličtiny pod hlavičkou státní jazykové školy ve Frýdku – Místku.

Žáci primy navštěvují kurz  prvním rokem a žáci kvarty pokračují již čtvrtým rokem. Oba kurzy vede Mgr. Gabriela Niedermeier Jelínková. Připojili se také  žáci sekundy, které vyučuje Mgr. Jana Sochorová.

Kurzy probíhají vždy jednou týdně po dvou vyučovacích hodinách a na konci školního roku získají žáci osvědčení o absolvování příslušného ročníku.


Klub robotiky

Schůzky probíhají: úterý 13:30 - 15:00, v laboratoři fyziky (č. dveří 308)

Ve školním roce 2021/2022 bude znovu probíhat Klub robotiky, který povede Mgr. Jan Josiek. K dispozici je několik robotických sestav VEX IQ. Do klubu se může přihlásit kterýkoliv žák školy, účast je bezplatná. Činnost bude uzpůsobena každému jednotlivci dle jeho schopností. Schůzky budou probíhat obvykle jednou týdně v odpoledních hodinách.

Partneři školy