Bi - biologie - Odkazy

Odkazy

Spřátelené weby
http://www.biology.webz.cz web o biologii

Živočichové
http://rocek.gli.cas.cz/Courses/courses.htm (morfologie živočichů)
http://www.vivo.colostate.edu/hbooks/pathphys/digestion/index.html (trávicí soustava)
http://www.sp.uconn.edu/~terry/Common/respiration.html (aerobní, anaerobní oxidace)
http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/biobk/BioBookRESPSYS.html (dýchací soustava)
http://bio.bd.psu.edu/cat/ (pitva kočky)


Člověk
http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/anatomie/tkane_pojive_kost.php (patobiomechanika - kompendium)
http://www.unm.edu/~vscience/microscopy.htm (mikrofotografie tkání)
http://www.vysokeskoly.cz/maturitniotazky/otazky/biologie/TraviciSoustava.htm (trávicí soustava)
http://www.med.muni.cz/histol/atlas.htm (mikroskopická anatomie)
http://users.ipfw.edu/shannon/powerpoint_presentations.htm (prezentace z org. soustav)
http://yarousch.cz/studium/index.php (materiály ke studiu SZŠ)
http://rtg.misto.cz/_MAIL_/ (rentgenový atlas)
http://petulina.webzdarma.cz/zajim/zajim1.php (zajímavosti o člověku)


Lidské zdraví
http://www.bbc.co.uk/czech/news/cluster/2003/11/031128_aids.shtml (AIDS)
http://www.bbc.co.uk/czech/specials/1227_drugs_factfile/ (drogy)
http://www.kurakovaplice.cz/ (kouření)
http://www.antikoncepce.cz/
http://www.hormonalni-antikoncepce.cz/
http://www.planovanirodiny.cz/clanky/sexualne-prenosne-choroby
http://www.medicina.cz/verejne/rubrika.dss?s_rub=243&s_sv=1 (syfilis, kapavka, …)
http://www.aids-hiv.cz/


Sluneční soustava
http://astro.pef.zcu.cz/slunecni_soustava/
http://astro.pef.zcu.cz/
http://www.aldebaran.cz/astrofyzika/sunsystem/slun_soust.html
http://www.sweb.cz/radek.jandora/f24.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_soustava
http://www.astrohk.cz/ss2003/


Stavba Země
http://yoohoo.euweb.cz/cantor2004/aktual/aktual9/aktual9-08.html
http://www.gweb.cz/ (Tento server by měl posloužit všem, co hledají na internetu cokoliv z geologie.)
http://ucenischalupou.chytrak.cz/zemepis/2.htm
http://planety.astro.cz/zeme/stavba.html


Mineralogie
http://www.dictor.net/zaloha_sasa/miner_skripta/index1.php (internetová skripta)
http://www.mineral.cz (i pro děti, skládačky, pexesa, …)
http://www.natur.cuni.cz/~mineral/mineraly.html (ideál - minerál, vlastnosti, pěkné obrázky)
http://home.gli.cas.cz/filippi/pwww/mineralogie/encyklopedie.html
http://priroda.sdas.cz/miner.htm
http://www.musee.ensmp.fr/gm//lettres.html (seřazené sbírky muzea, počáteční písmeno – minerál, popis, obrázek)


Petrologie
http://mineraly.wz.cz/magma.html
http://www.sci.muni.cz/ugv/petrologie_on-line (internetová skripta, moc pěkné)
http://petrol.sci.muni.cz/Scripta/horniny/horniny.htm (online klíč, bohužel fungují jen magmatické horniny)
http://petrol.sci.muni.cz/diplom-prace/struktury/atlas.html (atlas staveb metamorfovaných hornin)
http://www.3x-projekt.com/horniny (klíč podle papírové podoby)
http://departments.fsv.cvut.cz/k135/webkurzy/PETRO/obsah.html (bohužel není zpracováno celé)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vulk%C3%A1n (vulkány ve wiki)
http://www.ig.cas.cz/aktivity/Geopark/Zeme.pdf (pdf k tisku, geofyzikální institut)
http://geotech.fce.vutbr.cz/wwwroot/scripta/Geologie/Obsah_script_geol.htm (skripta z geologie pro stavební inženýry)
http://www.ped.muni.cz/wbio/studium/stud_mat/Mat-mat.htm (studijní materiály doc. Matyáška – obrázky minerálů i hornin)
http://www.cavemk.cz/ (Moravský kras)


Litosféra
http://www.zatlanka.cz/vyuka/zemepis/litosfera_pohyb_desek.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Litosf%C3%A9ra
http://www.cscasfyz.fzu.cz/2004/04/196.html
http://www.kge.vslib.cz/index.php?album=44#img (obří hrnce)
http://poust.navajo.cz/ (poušť)
http://www.bbc.co.uk/czech/worldnews/story/2005/01/050106_tsunami_movie.shtml (zemětřesení, tsunami)


Vývoj člověka
http://genetika.wz.cz/vyvoj.htm
http://www.maturita.cz/biologie/puvod_a_vyvoj_cloveka.htm
http://www.vysokeskoly.cz/maturitniotazky/otazky/biologie/Antropogeneze.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk (nic moc, ale jsou tam časové přímky s jednotlivými zástupci)
http://id-archserve.ucsb.edu/Anth3/Courseware/Hominids/01_Contents.html (obrázky lebek našich předků s krátkými popisy jejich majitelů)
http://www.bbc.co.uk/science/cavemen/ (stránky související s úspěšnou sérií filmů Putování s …)
http://www.amnh.org/exhibitions/atapuerca/index.php
http://www.anthropologie.net (rozcestník)
http://www.archaeologyinfo.com/species.htm (časová osa, zástupci, popis, obrázky)


Vývoj života
http://www.gymnaslo.cz/old/biologie/evbi.html (teorie vzniku života)
http://sextab.net/_download.php?filename=download/biola/vyvoj_nazoru.doc (vznik života - dokument Word)
http://www.natur.cuni.cz/~flegr/evolbiol/vznikziv.ppt (vznik života - PowerPoint prezentace)
http://frankdenota.blackhydra.com/gallery1.htm (3d obrázky Dinosauři)
http://www.natur.cuni.cz/ugmnz/bezobratli/index.html#obsah (systém fosilních bezobratlých v diapozitivech)
http://www.sweb.cz/voluta/2001_21/lodenky.html (loděnky a amoniti)
http://marinebio.org/species.asp?id=54 (latimérie)
http://www.digimorph.org/specimens/Latimeria_chalumnae/whole/ (latimérie – kostra)
http://www.prehistory.com/ (dinosauři, časová osa, obrázky)
http://pravek.wz.cz/plazi/letajici.htm (ptakoještěři)
http://www.abc.net.au/dinosaurs/fact_files/sea/liopleurodon.htm (liopleurodon)
http://www.ifauna.cz/clanky/clanek.php?id=263&rubrika=13 (původ koně)
http://www.abc.net.au/beasts/ (Putování s pravěkými zvířaty – BBC)
http://www.aboutdarwin.com/ (Ch. Darwin)


Základ života, genetika
http://www.botanika.borec.cz/obecna/bunka.html (rostlinná buňka)
http://genetika.wz.cz/bunka.htm (genetika)
http://mitoza.navajo.cz/ (mitoza)
http://cs.wikipedia.org/wiki/DNA (DNA)
http://www.dnaftb.org/dnaftb/ (DNA)
http://www.lf2.cuni.cz/Projekty/prusa-dna/ (učebnice DNA diagnostiky)
http://doegenomes.org/ (genom člověka)
http://www.repromeda.cz/genetika/cs/index.php?localpage=loc_chromset.php&sex=46XY (chromozómy člověka)


Národní parky
http://www.npcs.cz/public/npcs_cs/cz.html (České Švýcarsko)
http://www.krnap.cz/ (Krkonošský …)
http://www.npsumava.cz/ (Šumava)
http://www.nppodyji.cz/ (Podyjí)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A9_krajinn%C3%A9_oblasti_%C4%8CR (CHKO)


Nezařazené
http://www.biolib.cz/cz/main/ (biologické stránky, taxonomie, fotogalerie, velmi pěkné)
http://www.priroda.cz/ (příroda, ekologie, život)
http://www.savci.upol.cz/_uvod.htm (savci)
http://www.mollusca.cz (měkkýši)
http://www.odonata.cz/ (vážky)
http://www.biocrawler.com/ (rozcestník)
http://testy.mysteria.cz/ (testy, možnost vytvořit i vlastní)
http://www.biowebgym.szm.sk/ (bioweb pro gymnázia)
http://www.lf3.cuni.cz/ustavy/mikrobiologie/rep/rep.htm (bakteriologie)
http://www.lf3.cuni.cz/ustavy/mikrobiologie/parazitologie/index.html (parazitologie)
http://www.tichyphoto.com (krásné obrázky ptáků a savců)
http://galerie.fotografovani.cz/ (obrázky zvířat, makro, …)
http://portal.env.cz/index.php (fakta a data k biologii)