Zeměpisná olympiáda 2018-2019 - letos bez postupu do krajského kola

REPREZENTANTI NAŠÍ ŠKOLY V OKRESNÍM KOLE ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY:

kategorie A: Lukáš Teichmann (prima) obsadil 12. místo z 22 soutěžících

kategorie B: Miroslav Wąs (sekunda) obsadil 8. místo z 20 soutěžících

kategorie C: Ondřej Lindner (tercie) obsadil 12. místo ze 23 soutěžících

kategorie D: Jakub Kozubek (oktáva) obsadil 3. místo ze 13. soutěžících, Stanislav Wąs (kvinta) obsadil 7. místo ze 13. soutěžících


Ve všech kategoriích i všech kolech se předpokládá dovednost pracovat se školními atlasy v plném rozsahu.

A (prima): Kartografie, Země ve vesmíru, obecná fyzická geografie

B (sekunda): Kartografie, obecná fyzická geografie, obecná sociální geografie, Afrika, Austrálie a Oceánie, Amerika

C(tercie a kvarta): Kartografie a geoinformatika, obecná fyzická geografie, Evropa

D(střední škola): Kartografie, Země ve vesmíru, obecná fyzická geografie, obecná sociální geografie, regionální geografie

 

Struktura: Ve všech soutěžních kategoriích a kolech se testují tři typy znalostí a dovedností:

a) Práce s atlasem či mapou

Práce s atlasem či mapou není omezena výběrem témat a regionů viz. tabulka výše.

b) Písemný test geografických znalostí (práce bez atlasu)

Písemný test přihlíží k výběru témat a regionů pro jednotlivé soutěžní kategorie viz.

tabulka výše. I písemný test může obsahovat úlohy využívající kartografické podklady.

c) Praktická část

Není omezena výběrem témat a regionů uvedených v tabulce viz. výše. V praktické

části se nejčastěji jedná o zpracování a vyhodnocení dat, čtení textu s porozuměním,

řešení problému s využitím různých zdrojů informací apod. Pokud bude pro řešení

této části soutěžící potřebovat atlas, bude tato skutečnost uvedena v zadání úlohy.

Zpět

Partneři školy