Nabízené obory vzdělání

Obor vzděláníNázev oboruForma vzděláváníDélka studia
79-41-K/41 Gymnázium denní 4 roky
79-41-K/81 Gymnázium denní 8 roků

Profil absolventa

Žáci jsou po absolvování vybaveni znalostmi, které odpovídají všem požadavkům rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia ve všech vzdělávacích oblastech.
Úspěšným ukončením příslušného školního vzdělávacího programu (ŠVP) dosáhne žák středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Prioritou stále zůstává příprava žáků na vysokoškolská studia, ale také osvojení si základních principů orientace na trhu práce včetně uplatnění absolventů v zemích EU.
Vysoká jazyková vybavenost pak zajišťuje žákům bezproblémové navázání studia na všech typech vysokých škol se zaměřením na cizí jazyky. Žáci mají v průběhu studia možnost složit státní zkoušku ze zvoleného jazyka. Všeobecné vzdělání s důrazem na oborovou orientaci žáků v rámci volitelných předmětů umožňuje úspěšné studium na humanitně i přírodovědně zaměřených studijních oborech vysokých škol.

V průběhu vzdělávání je kladen důraz nejen na samotné znalosti, ale také na utváření charakteru žáka, na individuální možnosti žáka, na respekt k potřebám jedince, na uvědomění si demokratických principů společnosti. Vedeme žáky k etnické a náboženské toleranci, ke kladnému vztahu k životnímu prostředí. Důsledně, prokazatelně a pravidelně jsou žáci instruováni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při činnostech, jichž se účastní v průběhu vzdělávání, i výchovných aktivitách.

Partneři školy