Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro čtyřletý obor vzdělání 79-41-K/41