Přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022

Čtyřleté studium: 3. a 4. května 2021
Osmileté studium: 5. a 6. kvetna 2021

Zpět