Znalostní testy online

Úvod->Témata-> Dějepis->Starověký Egypt

 

Celkový počet otázek: 15

 

Počet náhodně vybraných otázek:
   

 

 

 

 

 

 

,  Copyright © 2005 Gymnázium Bohumín