Znalostní testy online

Úvod->Témata->Fyzika->Pohyb po kružnici

 

Celkový počet otázek: 10

 

Počet náhodně vybraných otázek:
   

 

 

 

 

 

 

,  Copyright © 2005 Gymnázium Bohumín