Znalostní testy online

Úvod->Témata->Chemie->Tercie - zdroje uhlovodíků,uidhalogenderiváty, alkoholy, fenoly

 

Celkový počet otázek: 16

 

Počet náhodně vybraných otázek:
   

 

 

 

 

 

 

,  Copyright © 2005 Gymnázium Bohumín