Znalostní testy online

Úvod->Témata->Matematika->Mocniny s přirozenými mocniteli a operace s nimi

 

Celkový počet otázek: 12

 

Počet náhodně vybraných otázek:
   

 

 

 

 

 

 

,  Copyright © 2005 Gymnázium Bohumín