Znalostní testy online

Úvod->Témata->Matematika

Ekvivalence a rovnice

Funkce

Množiny a výroky

Mocniny s přirozenými mocniteli a operace s nimi

tercie

Planimetrie

Pythagorova věta

pro tercii

Trojúhelník

pro nižší gymnázium

 

 


Klepnutím na daný test se přenesete do virtuální místnosti zvoleného testu.

 

 

,  Copyright © 2005 Gymnázium Bohumín